Koleje Czeskie przetestują biodiesel w pojazdach Pesy Bydgoszcz

Koleje Czeskie przetestują biodiesel w pojazdach Pesy Bydgoszcz

České dráhy rozpoczną testy oleju napędowego o zwiększonej zawartości zrównoważonego biopaliwa na bazie uwodornionego oleju roślinnego (HVO) w nowych jednostkach wysokoprężnych klasy 847 dostarczanych przez Pesę Bydgoszcz. Partnerem tego projektu w zakresie badań i dostaw paliw jest ORLEN Unipetrol.

Celem wspólnego projektu badawczego, który zaplanowano na lata 2024 i 2025, jest weryfikacja możliwości zastosowania tego biodiesla w osobowych jednostkach wysokoprężnych, a następnie jego wdrożenie w normalnej eksploatacji. Oprócz wyżej wymienionych firm w projekt zaangażowane są również Centrum Pojazdów Zrównoważonej Mobilności CTU, Instytut Kolejnictwa, PESA oraz Centrum Badawczo-Edukacyjne ORLEN Unipetrol.

W ramach realizacji strategii redukcji emisji dwutlenku węgla i wykorzystania zasobów odnawialnych w ramach działań legislacyjnych Unii Europejskiej i Republiki Czeskiej, narodowy przewoźnik České dráhy i ORLEN Unipetrol uruchomią od nowego roku projekt skoncentrowany na wspólnym testowaniu paliwa ze zrównoważonymi biokomponentami w osobowych jednostkach wysokoprężnych. Paliwo z udziałem uwodornionego oleju roślinnego, tzw. HVO, dostarczy ORLEN Unipetrol, który przygotuje poszczególne mieszanki w swoim zakładzie produkcyjnym w Pardubicach.

Plan redukcji emisji gazów cieplarnianych nawet o kilkadziesiąt procent

Działanie to wpisuje się w długoterminową strategię ČD w zakresie redukcji emisji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej RED III, która zwiększyła cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z 6% do 14,5% w 2030 r. w porównaniu z 2019 r. Jest to również zgodne z Narodowym Planem Czystej Mobilności Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej – mówi Jiří Ješeta, członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego ČD ds. transportu pasażerskiego.

Projekt jest rozłożony na lata 2024–2025 i składa się z trzech etapów. W pierwszej fazie zostaną określone odpowiednie mieszanki paliwowe, ich atesty i poziom prawny. W drugiej fazie mieszanki te zostaną przetestowane w jednostkach wysokoprężnych Pesa serii 847 w centrum testowym VUZ w Velim. Silniki Rolls-Royce’a tych jednostek są homologowane do stosowania biopaliw, takich jak mieszanka oleju napędowego i HVO. W ostatniej, trzeciej części projektu badania mieszanek paliwowych odbywać się będą w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych na liniach wybranych regionów, które już wstępnie wykazały zainteresowanie eksploatacją pociągów o niskim śladzie emisyjnym.

Chcemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 2030% do 25 roku i osiągnąć neutralność emisyjną najpóźniej do 2050 roku. Jednym z kluczowych obszarów realizacji tych celów jest rozwój i wprowadzanie biopaliw ciekłych i paliw alternatywnych, takich jak wodór dla transportu drogowego i kolejowego – mówi Tomáš Herink, Członek Zarządu Grupy ORLEN Unipetrol odpowiedzialny za produkcję, badania i rozwój, dodając: – Dzięki wykorzystaniu tego odnawialnego, a tym samym zrównoważonego paliwa, które powstaje w wyniku chemicznej obróbki tłuszczów odpadowych i olejów roślinnych, Następuje znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla – dodał Herink.

Dzięki dużej liczbie zamówionych jednostek wysokoprężnych RegioFox, zużyte paliwo HVO może oznaczać naprawdę znaczną redukcję emisji w przyszłości. ČD zamówiła już w firmie Pesa łącznie 106 nowoczesnych egzemplarzy klasy 847.

O HVO

Hydrorafinowany olej roślinny (HVO) jest jednym z biopaliw przetwarzanych w procesach rafineryjnych na masę odpowiadającą składowi frakcji oleju napędowego ropy naftowej. Paliwo HVO jest zgodne z normą ČSN EN 15940, załącznikiem II do dyrektywy w sprawie jakości paliw 2009/30/WE lub amerykańską specyfikacją ASTM D975. HVO jest kompatybilny z mineralnym olejem napędowym, dzięki czemu można go dodawać w większej domieszce do 30% objętościowo w zależności od pory roku. Jeśli parametry techniczne samochodu pozwalają na stosowanie paliw syntetycznych XTL, możliwa jest nawet jazda na czystym HVO.

HVO wykonane z różnych źródeł różni się jakością. Różnica polega głównie na sposobie oczyszczania, zużyciu wodoru, a przede wszystkim śladzie emisyjnym. Jeżeli HVO jest wytwarzany z oleju roślinnego, który został wyhodowany specjalnie w celu produkcji paliwa, wszystkie działania związane z jego produkcją są wliczane do końcowego śladu emisyjnego paliwa. Niemniej jednak można osiągnąć ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 60-65% (ekwiwalent CO2) w porównaniu z paliwami kopalnymi. W przypadku wykorzystania zużytych olejów lub tłuszczów roślinnych jako materiału odpadowego można osiągnąć redukcję emisji nawet o 90 – 95% w porównaniu z paliwem pochodzenia ropopochodnego.