Kolejarze dziękują wolontariuszom

Kolejarze dziękują wolontariuszom

9 maja 2022 r. odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zarządu PKP S.A. i PKP Intercity podziękowali organizacjom studenckim, które pomagały kolejarzom podczas wzmożonego ruchu pasażerskiego związanego z wojną w Ukrainie. Od 27 lutego do końca marca około 400 wolontariuszy udzielało uchodźcom informacji na dworcach w Warszawie i Krakowie.

Od początku wojny w Ukrainie kolejarze byli zaangażowani w niesienie pomocy uchodźcom. PKP Intercity wraz z Kolejami Ukraińskimi utrzymuje stałe połączenia kolejowe z Kijowem, Lwowem i Odessą oraz przyjmuje pociągi specjalne z różnych części Ukrainy. W ten sposób możliwy jest przyjazd do Polski osób uciekających przed wojną. Podczas dużej fali uchodźców i wzmożonego ruchu pasażerskiego, która miała miejsce w marcu, kolejarze organizowali punkty pomocowe oraz informacyjne na stacjach.

Najwięcej uchodźców przybyło do Warszawy oraz Krakowa i to na dworcach w tych miastach wsparcia kolejarzom udzieliły organizacje studenckie. W pomoc zaangażowali się wolontariusze z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stowarzyszenia „Dla Polski” oraz Stowarzyszenia Studentów RP. W zapewnienie wolontariuszy włączyła się także Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem działająca przy Przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego przy Kancelarii Rady Ministrów.

– Od początku wybuchu wojny w Ukrainie i wzmożonym napływie uchodźców mogliśmy liczyć na wsparcie organizacji studenckich. To niesamowite ilu młodych ludzi było chętnych do niesienia natychmiastowej i bezinteresownej pomocy – mówi Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

– Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy razem z naszymi pracownikami pomagali obywatelom Ukrainy: udzielali informacji dotyczących podróży pociągami, kierowali do punktów pomocowych zlokalizowanych na terenie dworców, a także rozwiązywali bieżące problemy podróżnych – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Wsparcie na dworcach kolejowych zapewniały także urzędy wojewódzkie oraz władze miast. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się zapewnić obywatelom Ukrainy sprawne przemieszczanie się po kraju oraz dostęp do informacji.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 9 maja br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono prawie 850 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 679,4 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 170 tys. pociągami specjalnymi.