Koleją wąskotorową nad Morskie Oko?

Koleją wąskotorową nad Morskie Oko?

Dwie posłanki złożyły do Ministerstwa Infrastruktury propozycję w sprawie budowy kolei wąskotorowej na trasie Zakopane – Tatrzańska Łomnica.

Zdaniem posłanek, proponowana linia odegrałaby ogromną rolę w odciążeniu podhalańskich dróg od korków, zwłaszcza w relacjach lokalnych Zakopane – Bukowina Tatrzańska i Zakopane – rejon szlaku na Morskie Oko.

Jak dodają w Bukowinie Tatrzańskiej kolejka wąskotorowa mogłaby się rozdzielać na dwie nitki – jedną w stronę Ždiaru i Tatrzańskiej Łomnicy i drugą w stronę Łysej Polany i Polany Palenica, co pozwoliłoby na ucywilizowanie transportu publicznego w rejonie Morskiego Oka.

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska będzie w coraz większym stopniu wspierać i dotować tego typu transgraniczne projekty kolejowe.