Koleją wąskotorową nad Morskie Oko?  – wyjaśniamy

Koleją wąskotorową nad Morskie Oko?  – wyjaśniamy

Wielu czytelników nabrało się na piątkową informację dotyczącą budowy kolei wąskotorowej w rejon szlaku nad Morskie Oko. Prawda jest tak, że posłanki Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Dorota Niedziela w połowie listopada 2021 r. skierowały interpelację w tej sprawie do ministra infrastruktury a resort odniósł się do tematu  na początku lutego 2022 r.

W swojej interpelacji przypomniały, że analizowane już kilka lat temu połączenie wąskotorowe Zakopane – Tatrzańska Łomnica, będące rozszerzeniem systemu słowackiej tatrzańskiej elektryczki znajduje się na liście rankingowej słowackiego Ministerstwa Transportu i jest oceniony całkiem wysoko, jako inwestycja realna i potrzebna.

Posłanki wskazały, że na polskim odcinku proponowana linia odegrałaby ogromną rolę w odciążeniu podhalańskich dróg od korków, zwłaszcza w relacjach lokalnych Zakopane – Bukowina Tatrzańska i Zakopane – rejon szlaku na Morskie Oko.

–  Być może w Bukowinie Tatrzańskiej kolejka wąskotorowa mogłaby się rozdzielać na dwie nitki – jedną w stronę Ždiaru i Tatrzańskiej Łomnicy i drugą w stronę Łysej Polany i Polany Palenica, co pozwoliłoby na ucywilizowanie transportu publicznego w rejonie Morskiego Oka – napisały Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Dorota Niedziela.

Jak dodają projekt mógłby być po obu stronach granicy etapowany, a już samo oddanie do użytku odcinka Zakopane – Bukowina Tatrzańska oraz Tatrzańska Łomnica – Tatrzańska Kotlina miałoby sens i przyniosłoby zauważalny efekt po obu stronach granicy.

– Wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska będzie w coraz większym stopniu wspierać i dotować tego typu transgraniczne projekty kolejowe, a zaproponowane połączenia idealnie wpisują się w kontekst europejskiej polityki klimatycznej oraz ochrony tatrzańskiej przyrody i poprawy jakości powietrza – podsumowały.

Do kwestii budowy nowej wąskotorowej linii kolejowej Zakopane – Tatrzańska Łomnica odniósł się Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, który zaznaczył, że PKP PLK S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie, eksploatację, utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej o rozstawie szyn nie mniejszym niż 1435 mm.

– Wszelkie realizowane obecnie, bądź planowane w przyszłości inwestycje, dotyczą zasadniczo infrastruktury o wskazanym rozstawie szyn, bądź niewielkich odcinków „szerokotorowych” zlokalizowanych w bezpośrednim obszarze odziaływania kolejowych przejść granicznych z Rosją, Białorusią czy Ukrainą – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak dodał, konieczność budowy przez PKP PLK zupełnie nowego korytarza transportowego o „wąskim” rozstawie szyn wymagałaby także nie tylko stworzenia zupełnie nowych wewnętrznych formalno-prawnych procedur i standardów technicznych, ale również pozyskania nowych źródeł finansowania na projekt, który dotychczas nie był uwzględniany w żadnych planach i dokumentach o charakterze strategicznym.

Jednocześnie, wiceminister odpisał, że w przypadku chęci realizacji tego typu projektu przez jednostki samorządu terytorialnego, PKP Polskie Linie Kolejowe są otwarta na aktywną współpracę, gdyż budowa nowej wąskotorowej linii kolejowej Zakopane – Tatrzańska Łomnica mogłaby w pewien sposób wpłynąć na poprawę jakości podróżowania na obszarze „Podtatrza”.