Kolej w Polsce w 2019 r.

Kolej w Polsce w 2019 r.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2019 r.” Z raportu wynika, że ubiegły rok należał do przewozów pasażerskich, w których odnotowano ponad 8% wzrost liczby podróżnych. Był to również dobry rok przewozów intermodalnych, w których o ponad 10% wzrosła przewieziona masa.

W 2019 r. z usług kolei skorzystało aż 335,9 mln pasażerów. Jest to najlepszy wynik polskich kolei w XXI wieku. Prawie wszyscy przewoźnicy odnotowali wzrost liczby pasażerów. Najwięcej, bo blisko 89 mln, przewiozła spółka POLREGIO. Rok 2019 był również okresem rozwoju alternatywnych form sprzedaży biletów. Pasażerowie co raz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań w trakcie podróży, dlatego chętnie kupują bilety online lub w automatach biletowych.

Ubiegły rok stał także pod znakiem inwestycji. Spółka PKP PLK w ramach Planu Inwestycyjnego przyjęła do realizacji ponad 220 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 10 mld PLN. Dzięki prowadzonym pracom udało się zmodernizować lub zbudować blisko 2 tys. km torów, ponad 700 przejazdów oraz blisko 150 wiaduktów. Efektem jest poprawa komfortu podróży, bezpieczeństwo na torach i przejazdach oraz zwiększenie konkurencyjności przewozów towarowych m.in. poprzez wzrost średnich prędkość pociągów.

W 2019 r. w transporcie towarów szczególnie uwagę zwraca dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych, w ramach których przewieziono 19,5 mln ton. Na polskim rynku pojawiły się nowe podmioty oferujące transport towarów. Oba wskaźniki są sygnałem o dużym potencjale tego biznesu.

– Ubiegły rok dla kolei był bardzo udany. Przede wszystkim widać stale rosnącą popularność kolei wśród pasażerów. Istotny jest także rozwój przewozów intermodalnych, które w mojej opinii są przyszłością tej branży. Wszystkie te dobre wyniki nie byłyby możliwe bez inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i tabor. Tylko dzięki stałemu rozwojowi kolej może sprostać oczekiwaniom pasażerów i kontrahentów – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Już widzimy, że wzrostowy trend został w tym roku zatrzymany przez epidemię koronawirusa. Najsilniej kryzys odczuli przewoźnicy pasażerscy, trochę lepiej sytuacja wygląda w przewozie towarów – dodaje Ignacy Góra.

W opublikowanym dokumencie znajdują się informacje dotyczące całego rynku kolejowego w Polsce. Sprawozdanie zawiera szczegółowe dane i analizy przewozów pasażerskich i towarowych, infrastruktury i taboru kolejowego. Po raz pierwszy osobny rozdział poświęcony został mocno rozwijającym się przewozom intermodalnym. Zawarte w opracowaniu dane pozwalają na prześledzenie trendów i zmian zachodzącym na polskiej kolei.

Raport powstał w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2019 r.