Kolej w kwietniu przewiozła 16,7 mln ton ładunków

Kolej w kwietniu przewiozła 16,7 mln ton ładunków

Towarowi przewoźnicy kolejowi przewieźli w kwietniu ponad 16,7 mln ton ładunków. To spadek o niespełna 13,2% względem marca 2020 r. oraz ponad 17% względem kwietnia 2019 r. Zmiany na rynku przewozów towarowych są mniejsze, niż dla przewozów pasażerskich.

Praca przewozowa wyniosła 3,7 mld tonokilometrów (spadek o ponad 15,4% względem marca 2020 r. oraz ponad 23,1% względem kwietnia 2019 r.), natomiast praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 5,6 mln pociągokilometrów (spadek o ponad 11,9% względem marca 2020 r. oraz ponad 20,7% względem kwietnia 2019 r.).

– Widać wyraźnie, że  epidemia wywarła dużo mniejszy wpływ na transport towarów w porównaniu z przewozami pasażerskimi. Możliwość realizacji przewozów towarowych bez dodatkowych ograniczeń, również w komunikacji międzynarodowej, pozwoliła na utrzymanie wykonywanych zleceń – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. – Transport ładunków jest niezwykle ważny dla sprawnego funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza w trudnym dla państwa i obywateli okresie – dodaje.

Biorąc pod uwagę udziału wg masy towarów liderem pozostaje PKP Cargo z udziałem 36,5%. Kolejne miejsca zajmują DB Cargo Polska – 18% oraz Lotos Kolej – 5,48%.

Jeśli chodzi o pracę przewozową w tym rankingu również lideruje PKP Cargo z udziałem 41,6%. Drugim przewoźnikiem pod względem pracy przewozowej było Lotos Kolej – 10,1% a trzecie miejsce zajmuje PKP LHS – 5,45%.

Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 223 km.