Kolej przybliży Lubsko do Zielonej Góry

Kolej przybliży Lubsko do Zielonej Góry

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przygotowanie projektu oraz realizację prac budowlanych na odcinku Lubsko – Bieniów. Szacowana na blisko 66 mln zł inwestycja z „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowe Kolej Plus do 2029 r.” zwiększy dostęp do pociągów w województwie lubuskim i zapewni dogodny dostęp do kolei. 

Wszczęte postępowanie przetargowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”.

Ogłoszenie przetargu dla odcinka Bieniów – Lubsko to kolejny krok na drodze ku zwiększeniu dostępności kolei w województwie lubuskim. Dzięki „Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus” sukcesywnie niwelujemy wykluczenie komunikacyjne, umożliwiając mieszkańcom większych i mniejszych miejscowości na dogodne przemieszczanie się najbardziej ekologicznym i przewidywalnym środkiem transportu, jakim jest kolej – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dzięki inwestycji  już za kilka lat mieszkańcy Lubska czy Bieniowa znów wygodnie dojadą koleją do Zielonej Góry. Jako zarządca infrastruktury kolejowej przywracamy połączenia i zwiększamy możliwości transportowe na torach. Ogłoszony przetarg, w formule „projektuj i buduj”, pozwoli na określenie szczegółowych rozwiązań dla realizowanej inwestycji, a następnie sprawne prowadzenie prac – powiedział Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach inwestycji przewidziane zostały prace między Bieniowem a Lubskiem (linia kolejowa Wrocław Muchobór – Gubinek, nr 275). Dzięki planowanej budowie tzw. „mijanki” w Letnicy trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na sprawne przejazdy z Lubska do Zielonej Góry. Dogodną obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Karaś, Lubsko, Lubsko Wschodnie), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” przewidywane jest obecnie w 2028 r.