KM nie rezygnują z budowy bazy w Radomiu

KM nie rezygnują z budowy bazy w Radomiu

Koleje Mazowieckie planują ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wybudowanie bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu.

Jak tłumaczy w rozmowie z „Kolejowy Portalem” Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich, w pierwszej kolejności spółka musi ponownie przeanalizować zapisy SWZ i w razie konieczności dokonać stosownych zmian.

Ponadto, jesteśmy zobowiązani dokonać ponownego szacunku nakładów inwestycyjnych uwzględniających zmiany na rynku spowodowane inflacją oraz zmieniającymi się uwarunkowaniami polityczno-ekonomicznymi – dodała Nowakowska.

Przypomnijmy, że  w maju 2022 r. Koleje Mazowieckie ogłosiły postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie długo wyczekiwanej bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu. W przetargu stanął tylko jeden wykonawca, który złożył ofertę w wysokości 79 888 500 zł brutto. Na sfinansowanie zamówienia Koleje Mazowieckie zamierzały przeznaczyć 52 890 000 zł brutto.

Zamówienie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie bazy, tj.: hali utrzymaniowo-naprawczej z warsztatami, akumulatorownią i magazynem oraz garażem, budynku socjalno-biurowego, sprężarkowni, kotłowni c.o., magazynu materiałów niebezpiecznych, pomieszczenia na odpady przemysłowe, myjni taboru, niezbędnej infrastruktury i zagospodarowania terenu.

Przewoźnik oczekiwał, aby obiekt miałby powstać w terminie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.