KM chcą wymienić podświetlane litery oraz logo na dachu budynku swojej siedziby

KM chcą wymienić podświetlane litery oraz logo na dachu budynku swojej siedziby

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż podświetlanego logo spółki oraz podświetlonych liter blokowych: napisu „Koleje Mazowieckie” oraz hasła „Przewozimy bezpiecznie, solidnie i na czas”.

Litery i logo zostaną umieszczone na istniejących konstrukcjach zamontowanych do dachu budynku spółki Koleje Mazowieckie, przy ul. Lubelskiej 26. Wymiary nowych liter i logo muszą zostać dopasowane do istniejącej konstrukcji, technika wykonania liter i logo: 3D LED.

W skład liter blokowych i logo będą wchodziły następujące elementy:

  • logo w wersji poziomej na które składa się sygnet (symbol graficzny) symbolizujący mazowiecki pejzaż z torem kolejowym – 2 szt.,
  • logotyp (stylizacja nazwy) „Koleje Mazowieckie” – 2 szt.
  • hasło „Przewozimy bezpiecznie, solidnie i na czas” –  1 szt.

Wykonanie przedmiotu umowy będzie prowadzone etapowo. Etap 1 to przygotowanie projektu wizualizacji podświetlanych liter blokowych oraz logo z nazwą spółki KM i przekazanie do akceptacji. Etap 2 to uzyskanie niezbędnych zgód na przeprowadzenie prac remontowych po zatwierdzeniu przez zarząd przewoźnika wizualizacji. Etap 3 realizacji prac remontowych na dachu budynku przy ul. Lubelskiej 26.

Na oferty zawierające wszystkie koszty związane z realizacją usługi Koleje Mazowieckie czekają do 11 czerwca 2021 r. do godzin 12:00.

Termin realizacji usługi przewoźnik ustalił na 12 tygodni od zawarcia umowy.