KM chcą sprzedać wierzytelności o wartości 2,6 mln zł

KM chcą sprzedać wierzytelności o wartości 2,6 mln zł

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zbycie wierzytelności przysługujące spółce z 2764 nakazów zapłaty na łączną kwotę zadłużenia 2 665 778,75 zł.

Przedmiotem przetargu jest zbycie wierzytelności przysługujących spółce Koleje Mazowieckie wynikających z 2764 sztuk nakazów zapłaty zaopatrzonych w tytuły wykonawcze, wystawionych w okresie od 26.07.2012 r. do 15.02.2019 r. z tytułu odbywania podróży bez ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia podróżnego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego na łączną kwotę zadłużenia 2 665 778,75 zł.

Wierzytelności, o których mowa składają się z: 3 sztuk nakazów wystawionych w 2012 roku, 1655 sztuk nakazów wystawionych w 2013 roku, 1086 sztuk nakazów wystawionych w 2014 roku, 17 sztuk nakazów wystawionych w 2015 roku,1 nakaz wystawiony w 2016 roku, 1 nakaz wystawiony w 2017 roku, 1 nakaz wystawiony w 2019 roku.

Liczba dłużników objętych wskazanymi wierzytelnościami z 2764 sztuk nakazów to 2286 osób.

Oferty należy składać/przesyłać w terminie do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00.  Jedynym kryterium oceny jest cena.