KM będą sprzedawały bilety przez aplikację mobilną

KM będą sprzedawały bilety przez aplikację mobilną

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie systemu informatycznego do sprzedaży biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz wdrożenie systemu informatycznego do sprzedaży biletów przez Koleje Mazowieckie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielenie licencji bezterminowej i przekazanie kodów źródłowych oraz obsługa, utrzymanie i integracja z systemami przewoźnika oraz obsługa płatności bezgotówkowych w aplikacji mobilnej.

Koleje Mazowieckie wymagają aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 5 miesięcy w zakresie dostarczenia aplikacji mobilnej, licząc od dnia podpisania umowy oraz 24 miesiące licząc od dnia produkcyjnego uruchomienia aplikacji mobilnej w zakresie jej utrzymania serwisowania i administrowania serwerem.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.

Na oferty Koleje Mazowieckie czekają do 10 sierpnia 2021 r.

Obecnie bilety przewoźnika w wersji elektronicznej można kupować na stronie bilety.mazowieckie.com.pl