KIO częściowo uwzględniła zarzuty FPS w przetargu na dostawę ezt-ów dla PKP SKM w Trójmieście

KIO częściowo uwzględniła zarzuty FPS w przetargu na dostawę ezt-ów dla PKP SKM w Trójmieście

Podczas ubiegłotygodniowej rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza częściowo uwzględniła zarzuty H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych w przetargu na dostawę 10 fabrycznie nowych pojazdów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.

Najważniejszy zarzut dotyczył zapisu o tym, że PKP SKM w Trójmieście wymagała, aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie dwóch fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

KIO oddaliła odwołanie w tym zakresie.

Innym zarzutem była liczba członów. PKP SKM w Trójmieście oczekiwała pojazdów czteroczłonowych, a zdaniem FPS określanie liczby członów pojazdu jako parametru nie jest zasadne i nie wynika z potrzeb zamawiającego, gdyż to jak zbudowany jest pojazd decyduje producent.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z poznańskim producentem i przewoźnik zmienił już zapis. Spółka oczekuje teraz dostawy 10 wieloczłonowych fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru.

Izba pozytywie przychyliła się również w zakresie mocy silników poprzez wskazanie, że  moc pojazdu powinna umożliwiać jazdę pojazdu w pełni obciążonego z zadanymi parametrami eksploatacyjnymi, jednak pozostawać nie wyższa niż 2 MW.

W zakresie terminu realizacji  wykonania zadania odwołujący – H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych cofnął odwołanie.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: liczby osi napędnych do liczby wszystkich osi w każdym pojeździe – waga 2,5 pkt, suma prześwitu pasażerskich drzwi zewnętrznych w każdym pojeździe – waga 2,5 pkt oraz cena – 95 pkt.

Nowym termin składania ofert jest 17 października 2022 r.