Prezydent Duda oraz kierownictwo MI złożyło życzenia Kolejarzom

Prezydent Duda oraz kierownictwo MI złożyło życzenia Kolejarzom

Prezydent Andrzej Duda oraz kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury –  Andrzej Adamczyk minister infrastruktury oraz Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej złożyli pracownikom kolei życzenia z okazji Święta Kolejarza.

Szanowni Państwo!

Z okazji Święta Kolejarza serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników kolei i wszystkie kolejarskie rodziny. O znaczeniu kolei dla polskiej gospodarki i jej wpływie na życie Polaków nie trzeba dziś nikogo przekonywać.

Współczesna kolej jest skomplikowanym systemem, którego działanie wymaga pracy wielu ludzi. Utrzymanie taboru i szlaków kolejowych, kierowanie ruchem, obsługa podróżnych to tylko niektóre z elementów, które składają się na sprawne funkcjonowanie kolei. To dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ale także dziesiątki tysięcy osób, które swoim codziennym wysiłkiem sprawiają, że polska kolej jest coraz szybsza i coraz bezpieczniejsza. Dziś pragnę wszystkim Państwu złożyć podziękowanie i wyrazy uznania za służbę, jaką pełnią Państwo dla dobra obywateli i rozwoju narodowej gospodarki. Są Państwo godnymi kontynuatorami wspaniałych tradycji polskich kolejarzy, którzy tworzyli sieć kolejową w naszej Ojczyźnie, ale także walczyli o niepodległą i wolną Rzeczpospolitą.

Potencjał polskiej gospodarki nie mógłby zostać wykorzystany bez rozwoju polskich kolei. Dlatego cieszę się, że w marcu tego roku mogłem podpisać Ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, która otwiera drogę do realizacji rządowego programu Kolej+. Program ten przewiduje finansowanie w najbliższych latach rewitalizacji linii kolejowych w ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Znaczący wzrost liczby pasażerów w ostatnich latach, pokazuje, że tego właśnie oczekują Polacy. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do połączeń kolejowych wszędzie tam, gdzie dotąd tego dostępu brakowało, a zwłaszcza tam, gdzie je w poprzednich latach likwidowano. Rozwój polskiej kolei to inwestycja w zrównoważony rozwój Polski, dlatego państwo musi w tym procesie aktywnie uczestniczyć.

Z okazji Święta Kolejarza składam wszystkim pracownikom kolei serdeczne życzenia wielu zawodowych sukcesów oraz wszelkiej osobistej pomyślności. Niech świadomość tego, jak ważna jest Państwa służba dla Polski i jej obywateli, będzie dla Państwa powodem do dumy i satysfakcji, a nowe inwestycje przyczyniają się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa. W trudnym czasie pandemii koronawirusa składam wszystkim Państwu życzenia zdrowia i dziękuję za Państwa wytrwałą pracę.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda

 

Szanowni Państwo, Drodzy Kolejarze!

Tegoroczne obchody  Święta Kolejarza odbywają się w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, które stawia przed nami nowe wyzwania. Za poświęceni i troskę o bezpieczeństwo podróżnych oraz zapewnienie ciągłości transportu towarów składam Państwu serdeczne podziękowania

Wielokrotnie w historii kolejarze dawali przykład poświęcenia i ofiarności. Jestem przekonany, że także teraz Państwa postawa spotka się ze uznaniem w społeczeństwie.

Wszystkim polskim Kolejarzom życzę dużo zdrowia, bezpiecznej służby oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

Andrzej Adamczyk
minister infrastruktury

    

Z okazji Święta Kolejarzy składam wszystkim Państwu służącym na kolei, Państwa rodzinom i osobom związanym z branżą kolejową najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnie trudnym dla kolei czasie życzę Państwu wytrwałości i satysfakcji ze służby. Liczne inwestycje w infrastrukturę i tabor w ostatnich latach powodują, że transport kolejowy staje się najchętniej wybieranym środkiem komunikacji.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, niech nasza patronka św. Katarzyna Aleksandryjska wszystkich błogosławi i strzeże!

Adnrzej Bittel
Wiceminister infrastruktury