Kiedy ruszy budowa nowego dworca w Koninie?

Kiedy ruszy budowa nowego dworca w Koninie?

Wkrótce ruszy mocno opóźniona budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno-Handlowego, którego częścią jest dworzec kolejowy w Koninie. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na II kw. 2022 roku.

Poseł Tadeusz Tomaszewski zapytał Ministerstwo Infrastruktury o przyczyny opóźnień w budowie dworca kolejowego w Koninie.

– Zarządca dworców kolejowych jako główne przyczyny opóźnień inwestycji wskazał trwającą pandemię oraz intensywny wzrost kosztów realizacji projektu, które wpłynęły na wydłużenie procedury wyboru generalnego wykonawcy – poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przedstawiciel resortu dodał, że oferenci wielokrotnie wnioskowali o wydłużenie terminu na składanie ofert z powodu pandemii powołując się na braki kadrowe, co miało bezpośrednie przełożenie na wydłużenie harmonogramu realizacji projektu. Dodatkowo złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowany budżet inwestycji.

– Spółka PKP S.A. chcąc zachować przyjęte standardy w zakresie budowy dworców kolejowych przeprowadziła dodatkowe negocjacje z oferentami. Przeprowadzenie negocjacji oraz dodatkowych prac w zakresie optymalizacji kosztów również wpłynęło na wydłużenie harmonogramu realizacji projektu – zaznaczył Bittel.

Poseł zapytał również kiedy dworzec kolejowy w Koninie zostanie oddany do użytku podróżnych.

– Zakończenie kompleksowej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami oraz harmonogramem inwestycji przewidziane jest na III kw. 2023 roku – odpisał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przypomnijmy, że według wstępnych planów zakończenie robót i otwarcie obiektu planowane było w pierwszej połowie 2019 roku.

Łączna powierzchnia obiektu wynosić ma ok. 5,5 tys. m kw. Nowy budynek dworca kolejowego został zaprojektowany w centralnej części budynku parku handlowego. Wnętrze dworca stanowić mają strefa przeznaczona dla podróżnych oraz zaplecze socjalne. W zachodniej części kompleksu przewidziano miejsce na dworzec autobusowy.