Kiedy rozpocznie się budowa nowego przystanku Radom Południowy?

Kiedy rozpocznie się budowa nowego przystanku Radom Południowy?

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje 16 lokalizacji na łączną kwotę blisko 92 mln zł. Jedną z planowanych inwestycji jest budowa nowego przystanku Radom Południowy.

Poseł Andrzej Kosztowniak przypomina, że przy planowaniu inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe w porozumieniu z gminą miasta Radom podzieliły się kosztami. Budowę peronów ma sfinansować spółka kolejowa, zaś budowę prowadzącej do nich kładki miasto.

Obecnie inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Walentynowicz w Radomiu polegająca na budowie kładki dla pieszych nad obwodnicą południową” została wpisana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu do „Planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2024”. Kładka będzie elementem przyszłego węzła przesiadkowego obejmującego budowę nowej pętli autobusowej, parkingu rowerowego, punktu socjalnego dla kierowców oraz parkingu „Parkuj i jedź”, powstałego w 2021 r. Miasto planuje pozyskać na ten cel dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Należy wspomnieć, że właśnie zakończyła się procedura projektowania kładki, a inwestor planuje wszcząć postępowanie na roboty budowlane jeszcze w III kwartale br. – pisze w swojej interpelacji poseł Kosztowniak.

Parlamentarzysta zapytał ministra infrastruktury, na jakim etapie jest projektowanie peronów nowego przystanku Radom Południowy oraz jaką nazwę otrzyma obecny przystanek Radom Południowy, który jest położony poza granicami miasta.

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poinformował, że budowa przystanku Radom Południowy planowana jest do realizacji w trybie „projektuj i buduj”, w związku z tym projektowanie peronów dotychczas się nie rozpoczęło.

Po zawarciu umowy na projektowanie i budowę wykonawca będzie zobowiązany opracować dokumentację projektową oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne – zaznaczył Malepszak.

Wiceminister poinformował, że zarządca infrastruktury planuje ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę omawianego przystanku w II kwartale 2024 r. Dodał, że ostateczny termin ogłoszenia postępowania uzależniony jest od:

  • wypracowania ze spółką CPK założeń odnoszących się do punktu styku pomiędzy istniejącą infrastrukturą linii kolejowej nr 8 a planowaną przez CPK (w ramach tzw. „szprychy” CPK nr 6), budową linii kolejowej nr 84 (Radom – Kunów), która może być zlokalizowana w obrębie przedmiotowego przystanku osobowego, w celu minimalizacji ryzyka potencjalnych robót straconych w przyszłości;
  • terminu przekazania przez Miasto Radom dokumentacji projektowej w zakresie kładki dla pieszych, którą powinien uwzględnić wykonawca projektując perony z uwagi na punkty styku obu inwestycji, tj. windy, schody czy dojścia do peronów;
  • terminu podpisania z Miastem Radomiem porozumienia, w którym będą określone zasady współpracy pomiędzy stronami przy realizacji obu inwestycji w formie dwuetapowej, tj. budowa peronu po stronie Spółki oraz budowa kładki po stronie Miasta Radomia.

Z odpowiedzi na interpelację posła Kosztowniaka dowiadujemy się, że realizacja inwestycji związanej z budową peronu planowana jest w terminie 18 miesięcy od podpisania umowy, a także, że przy nowym przystanku Radom Południowy planowana jest zabudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Wiceminister Malepszak potwierdził, że PKP PLK zmienią nazwę obecnego przystanku, ale nie na nazwę sugerowaną przez społeczność, czyli Pelagiów, ponieważ przystanek położony jest w granicach tej miejscowości.

W wyniku uzgodnień z Miastem Radomiem oraz Gminą Kowala, obecny przystanek Radom Południowy będzie nosił nazwę „Trablice” – poinformował Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Program Przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 16 lokalizacji na łączną kwotę ponad 93,20 mln zł. Są to: Józefin, Błonie Rokitno, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Chronów, Bąkowiec, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy, Ruda Wielka, Mława Miasto, Groszowice Wrzosów, Dąbrówka Zabłotnia, Niemojki.