Kiedy podróżni skorzystają z przebudowanego dworca w Szczytnie?

Kiedy podróżni skorzystają z przebudowanego dworca w Szczytnie?

Według planów podróżni mieli korzystać z odnowionego dworca w Szczytnie już w drugiej połowie 2020 roku. Niestety, mimo że pozornie prace na dworcu wyglądają na ukończone, pasażerowie wciąż nie mogą z niego korzystać.

Jak czytamy w zapytaniu posłów Jerzego Małeckiego oraz Adama Ołdakowskiego, w marcu 2022 roku zakończone zostały roboty związane z wykonaniem ostatnich przyłączy, a obecnie trwa procedura ich uruchomienia.

– Udostępnienie obiektu podróżnym możliwe ma być po pomyślnym rozruchu i testach instalacji oraz urządzeń znajdujących się w budynku dworca, przeprowadzeniu odbiorów technicznych koniecznych do zakończenia inwestycji oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – napisali posłowie.

Informacje te potwierdził Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Termin oddania do użytku dworca w Szczytnie jest uzależniony od uruchomienia dostaw paliwa gazowego do nowego przyłącza, pomyślnego przeprowadzenia rozruchu, kalibracji i testów instalacji wraz z zasilanymi urządzeniami przez wykonawcę robót, uzyskania pozytywnych opinii Sanepidu i Straży Pożarnej oraz pozwolenia na użytkowanie, jak również odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Jak dodał, obecnie PKP S.A. jest na etapie zawierania umowy dystrybucyjnej z dostawcą paliwa gazowego.

– Rozpoczęcie etapu testów instalacji przez wykonawcę robót będzie możliwe po uruchomieniu dostaw paliwa przez dostawcę. W ocenie PKP S.A., oddanie dworca do użytku będzie możliwe w III kwartale bieżącego roku – przyznał wiceminister.

Dworzec w Szczytnie jest objęty ochroną konserwatorską. Ze względu na jego walory architektoniczno-historyczne prace budowlane charakteryzowały się ograniczoną ingerencją w strukturę zewnętrzną budynku. Odtworzony został pierwotny wygląd, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji dachu.

Wnętrze dworca zostało częściowo przebudowane. Oprócz przestrzeni do obsługi pasażerów na dworcu będą znajdowały się powierzchnie przeznaczone do działalności komercyjnej, które zostaną wykończone w standardzie deweloperskim. Dzięki usunięciu barier architektonicznych obiekt będzie dostosowany do obsługi osób z ograniczoną mobilnością.

Dworzec w Szczytnie został zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość inwestycji to 16,5 mln zł netto.