Kiedy pociągi na linii Warszawa-Radom-Kielce-Kraków pojadą co godzinę?

Kiedy pociągi na linii Warszawa-Radom-Kielce-Kraków pojadą co godzinę?

Od kiedy planowane jest osiągnięcie częstotliwości połączeń co godzinę na linii Warszawa-Radom-Kielce-Kraków oraz jakim taborem byłyby obsługiwane te połączenia. Z takimi pytaniami posła Konrada Frysztaka zmierzył się Andrzej Bittel, wiceminister ultrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Na początku roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowano o podpisaniu nowej, 10-letniej umowy o świadczeniu usług publicznych z  PKP Intercity.

– Według przekazanych informacji, efektem podpisania tej umowy ma być m.in. zwiększenie częstotliwości połączeń na głównych liniach kolejowych w kraju, w tym m.in. na linii Warszawa-Radom-Kielce-Kraków do częstotliwości co godzina – czytamy w interpelacji posła Konrada Frysztaka.

Poseł Konrad Frysztak w skierowanej do ministra infrastruktury inteligencji zapytał od kiedy planowane jest osiągnięcie częstotliwości połączeń co godzina na linii Warszawa-Radom-Kielce-Kraków, jakim taborem byłyby obsługiwane te połączenia oraz jaki będzie koszt modyfikacji częstotliwości ww. połączeń kolejowych.

Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury ds. kolei, zgodnie z aktualnym Planem Transportowym ministra właściwego do spraw transportu, osiągnięcie częstotliwości 1-godzinnej (16 par połączeń w dobie) na poszczególnych odcinkach linii kolejowej nr 8 przewidywane jest w horyzoncie rozkładu jazdy pociągów 2028/2029.

– Docelowy układ zakłada uruchomienie 3 linii komunikacyjnych w częstotliwości 4-godzinnej, każda na pełnym ciągu Warszawa – Radom – Kielce – Kraków oraz jednej linii komunikacyjnej w częstotliwości 4-godzinnej na ciągu Warszawa – Radom – Sandomierz – Przemyśl, skoordynowanej na stacji Radom z linią w przebiegu Lublin – Radom – Kielce – Kraków – wymienia Bittel. – Termin wdrożenia w pełni wskazanej oferty zależny jest m. in. od zaawansowania prac związanych z modernizacją Warszawskiego Węzła Kolejowego, w szczególności z okresem zamknięcia linii średnicowej dalekobieżnej, w którym to przepustowość linii kolejowych w Warszawie i okolicy ulegnie znacznemu ograniczeniu – dodał minister.

Odnosząc się do taboru przewidzianego do obsługi ww. połączeń na wskazanej linii minister Bittel wymienił, że będą to ezt serii ED160/ED161/ED74, składy piętrowe typu Push-Pull oraz składy wagonowe z lokomotywą serii EP08/EP09/EU160.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że obecnie nie jest możliwe wskazanie konkretnej kwoty kosztu zwiększenia częstotliwości połączeń kolejowych na przedmiotowej linii.

– Koszt ten zależny będzie od wielu czynników, w tym stanu infrastruktury, liczby pasażerów oraz od liczby uruchamianych połączeń – zaznaczył Bittel.