Kiedy PKP PLK zlikwidują wąskie gardło łączące CMK z linią do Krakowa?

Kiedy PKP PLK zlikwidują wąskie gardło łączące CMK z linią do Krakowa?

W marcu, podczas spotkania w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe, Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, powiedział, że zamknięcie tematu modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej jest niemożliwe ze względu na wąskie gardło łączące linię nr 4 z trasą w kierunku Krakowa.

Wiceminister przypomniał wówczas, że nie przewidziano usunięcia poważnego wąskiego gardła na 300 km trasie do Krakowa, na środku której pozostawiono 3-kilometrowy jednotorowy odcinek.

I dlaczego tak się stało? Bo zawsze jakoś ta liczba pociągów, która była planowana w rozkładzie, jakoś przejeżdżała tym odcinkiem jednotorowym w obydwu kierunkach – mówił wiceminister.

Dodał, że plany Ministerstwa i PKP PLK zakładają usunięcie tego wąskiego gardła.

Nie chcemy sytuacji, w której jedziemy 250 km/h, skracając czas przejazdu do 10 minut, po czym pociąg musi się zatrzymać i przepuścić pociąg z przeciwnego kierunku, tracąc na tym kilka minut – podkreślił Malepszak.

Ostatnie wydarzenia na stacji Psary pokazują, że przebudowa tego wąskiego gardła przyczyni się nie tylko do poprawy przepustowości, ale także zwiększy bezpieczeństwo.

Jak się dowiedzieliśmy, obecnie zarządca infrastruktury przygotowuje materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pt. „Prace na liniach kolejowych nr 4, 64 i 570 na odcinkach Psary – podg. Starzyny – Kozłów”.

Ogłoszenie przetargu na projektowanie planowane jest na lipiec bieżącego roku. Prace projektowe zaplanowane są do września 2026 r. – poinformował „Kolejowy Portal” Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak dodał przedstawiciel PKP PLK, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowane jest na październik 2026 r., a realizacja robót, zgodnie z harmonogramem, potrwa do grudnia 2029 r.

Przypomnijmy, do poważnego incydentu na stacji w Psarach doszło w piątek, 19 kwietnia ok. godz. 12:30. Wówczas maszynista pociągu EC „Sobieski” do Gdyni minął semafor wjazdowy wskazujący sygnał „Stój”. W tym samym czasie z Centralnej Magistrali Kolejowej na łącznicę nr 570 w kierunku podg Starzyny wjeżdżał pociąg IC „Cegielski” relacji Poznań Gł. – Kraków Gł. Wskutek tego zdarzenia uszkodzony został jeden z rozjazdów. Koszt naprawy może wynieść około 2,5 mln zł.

Dodajmy, że wraz z wejściem w życie marcowej korekty rozkładu jazdy, system ETCS poziomu 1 został wyłączony z eksploatacji na odcinku od Grodziska Mazowieckiego do Idzikowic. Natomiast na odcinku od Knapówki do Zawiercia podobne wyłączenie planowane jest w IV kwartale 2024 roku. Jest to związane z wdrożeniem systemu ETCS poziom 2. Efektem prac na Centralnej Magistrali Kolejowej będzie możliwość jazdy pociągów z prędkością do 250 km/h. Pod koniec 2023 r. ówczesny zarząd PKP PLK zakładał, że pociągi będą mogły kursować z taką prędkością pod koniec 2025 roku.