KE zatwierdziła finansowanie nowych pociągów dla SKM Warszawa

KE zatwierdziła finansowanie nowych pociągów dla SKM Warszawa

Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła dofinansowanie zakupu 21 nowych pociągów i modernizacji zaplecza technicznego Szybkiej Kolei Miejskiej.

16 listopada Portal Funduszy Europejskich podał, że Komisja Europejska zatwierdziła projekt Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I, który otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 

– Ta duża inwestycja w ramach polityki spójności jest całkowicie zgodna z najważniejszymi priorytetami UE, których celem jest zapewnienie obywatelom czystszego transportu oraz zwiększenie terytorialnego rozwoju społeczno-gospodarczego i spójności – podkreśliła cytowana w komunikacie KE komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

W ramach projektu, Szybka Kolej Miejska zmodernizowała już zaplecze techniczno-postojowe na warszawskich Odolanach, a w kwietniu br. podpisała umowę na dostawę 21 nowych pojazdów z nowosądeckim Newagiem.

Zostaną one dostarczone stołecznemu przewoźnikowi w 2022 roku. Podniosą komfort podróżowania na istniejących liniach, a w przyszłości umożliwią uruchomienie nowych połączeń. Elektryczne zespoły trakcyjne zostaną wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz ratujące życie defibrylatory AED. Każdy będzie klimatyzowany i w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

To największy zakup w historii Szybkiej Kolei Miejskiej. Wartość całego zamówienia wyniesie 667 924 686 zł brutto i uwzględnia dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 202 621 049,45 zł, które przewoźnik uzyskał w 2018 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 Priorytet V: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.