KD i GW Train Regio z umową na realizację przewozów transgranicznych

KD i GW Train Regio z umową na realizację przewozów transgranicznych

Na początku grudnia Koleje Dolnośląskie wybrały ofertę czeskiego przewoźnika GW Train Regio do realizacji transgranicznych połączeń kolejowych na odcinku od granicy polsko-czeskiej do wybranych stacji. Teraz przyszedł czas na podpisanie umowy

Przewoźnik GW Train Regio zrealizuje transgraniczne połączenia kolejowe Trutnov – Královec – Sędzisław na odcinku granica państwa – Sędzisław poprzez obsługę połączenia własnym taborem oraz własną obsługą (drużyna konduktorska, maszynista) w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2026 r. Czeska spółka otrzyma za to 9,5 mln zł netto.

Przypomnijmy, że zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki. Jak tłumaczyły Koleje Dolnośląskie, firma GW Train Regio, jest jedynym czeskim przewoźnikiem kolejowym, który zamówił trasę dla pociągów na odcinku granica państwa – Královec – Trutnov u czeskiego zarządcy infrastruktury Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jednocześnie przewoźnik ten posiada umowę z Krajem Hradeckim na świadczenie przewozu w ramach służby publicznej na ww. odcinku.