Katarzyna Kucharek prezesem Fundacji Grupy PKP na kolejną kadencję

Katarzyna Kucharek prezesem Fundacji Grupy PKP na kolejną kadencję

Dotychczasowa Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP będzie piastować tę funkcję przez następne trzy lata. W czasie posiedzenia Rady Fundacji Grupy PKP 21 maja, Rada Fundacji zatwierdziła skład Zarządu Fundacji powołany przez Fundatora.

Katarzyna Kucharek jest związana z branżą kolejową ponad 12 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Biznesowych na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowana w English for Business London Chamber of Commerce and Industry. Pracę na kolei rozpoczęła w 2007 r. na rzecz narodowego zarządcy sieci linii kolejowych. W latach 2014-2016 zajmowała stanowiska w organie centralnej administracji rządowej i organizacji pozarządowej. Praktycznie od początku kariery reprezentowała polską kolej w Międzynarodowym Związku Kolei oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczka programu Executive MBA GFKM oraz Porto Business School.

Fundacja Grupy PKP prowadzi od 2013 roku działalność społecznie użyteczną i dobroczynną.

Obecnie Fundacja Grupy PKP z prezes Kucharek  na czele aktywnie pomaga walczyć z koronawirusem. Na początku maja Narodowy Instytut Leków otrzymał od Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł, wcześniej Fundacja przekazała sprzęt do WSSE.