K. Mamiński: w połowie lipca powstanie holding PKP

K. Mamiński: w połowie lipca powstanie holding PKP

W połowie lipca 2022 r. powstanie holding PKP – zapowiedział Krzysztof Mamiński w rozmowie z Polskim Radiem.

O potrzebie wdrożenia struktury holdingowej na polskiej kolej, Krzysztof Mamiński wspomniał w marcu 2021 r. w ramach Debaty „Stan i potrzeby rozwojowe kolei w Polsce” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Dodajmy, że podczas sejmowej Komisji Infrastruktury, która odbyła się pod koniec kwietnia 2022 r. Prezes PKP S.A. poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP S.A. powołało Grupę PKP skonstruowaną na zasadach holdingowych.

– Holding PKP powstanie w połowie lipca. Nie będzie on jeszcze tak dużą strukturą jak nam się marzyło, nie będzie w nim PKP Polskich Linii Kolejowych, ale wszystkie inne spółki z Grupy PKP podpiszą około 15 lipca kartę Grupy PKP – zapowiedział PKP S.A.

Jak tłumaczył Krzysztof Mamiński w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w Polskim Radiu, zarządzanie będzie wyglądało podobnie jak na całym świecie, czyli spółka matka, która jest właścicielem, akcjonariuszem, udziałowcem spółek zależnych, będzie koordynować wspólne obszary działalności.

– To nie jest powrót do przedsiębiorstwa państwowego, to nie jest scentralizowanie zarządzania, że teraz o to prezes grupy czy holdingu będzie wydawał polecenia i zarządzał ruchem pociągów w całym kraju – zaznaczył Mamiński.

Prezes PKP S.A. dodał, że wydzielono 11 obszarów wspólnych. W ramach holdingu spółki będą razem opracowywały plany strategiczne, politykę informacyjną, zakupy, reklamowanie kolei czy usługi prawne.

– Jest szansa, że to rozwiązanie, które funkcjonuje w zdecydowanej większości Europy będzie funkcjonowało w Polsce czyli może jeszcze nie tak jakby się chciało ale zostanie zrobione bardzo duży krok w dobrym kierunku – podsumował Krzysztof Mamiński.