Jubileusz 10-lecia Fundacja Grupy PKP

Jubileusz 10-lecia Fundacja Grupy PKP

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO odbyły się już po raz piętnasty. To największa tego typu impreza w Polsce. Podczas wydarzenia Fundacja Grupy PKP obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia.

Uroczysty jubileusz odbył się we wtorek, 19 września. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności Fundacji Grupy PKP i podziękowań dla pracowników, wolontariuszy i wszystkich, którzy wspierają podejmowane inicjatywy.

Jak mówił Maciej Małecki, Wiceminister Aktywów Państwowych, dotychczas za sprawą Fundacji Grupy PKP wydarzyło się wiele dobra. Docenił przede wszystkim przedsięwzięcia związane z pielęgnowaniem historii.

Opowiadacie państwo piękną historię Polski, pielęgnujecie tę historię, sprawiając, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jednocześnie promujecie polską kolej i niesiecie dobro tym kolejarzom, którzy są w potrzebie – powiedział Maciej Małecki.

O ogromnym dorobku Fundacji Grupy PKP mówił także Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel.

Od działań związanych z bezpośrednią opieką nad potrzebującymi kolejarzami, skończywszy na projektach związanych z pamięcią narodową, kolejnictwem – patrząc przez pryzmat tego spektrum, widać, że Fundacja Grupy PKP ma szerokie pole działania i niezwykle dużo pomysłów – stwierdził Andrzej Bittel.

Dla Fundacji Grupy PKP najważniejszy jest potrzebujący – powiedział prezes zarządu PKP S.A. i przewodniczący Rady Fundacji Krzysztof Mamiński. –  To piękna zasada. Nieważne, skąd jest i skąd przychodzi ten potrzebujący, ważne, że jest potrzeba. Nie znam sytuacji, żeby osoba potrzebująca, grupa osób potrzebujących czy jakieś przedsięwzięcie nie znalazło pozytywnej odpowiedzi – dodał Krzysztof Mamiński.

Za życzenia kolejnych owocnych lat pracy dziękowała Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Nie miałam świadomości, że będzie to dla mnie tak wzruszające wydarzenie, że usłyszę tyle miłych słów. Mam nadzieję, że ja, cały zespół i przyjaciele Fundacji będziemy mieli jeszcze więcej energii, że będziemy mogli działać i nabierać wiatru w żagle – powiedziała Katarzyna Kucharek.

Na zakończenie uroczystości przewodniczący Rady Fundacji Krzysztof Mamiński i prezes zarządu Fundacji Katarzyna Kucharek wręczyli statuetki „Przyjaciel Fundacji Grupy PKP”. To nagroda dla osób, które w szczególny sposób angażują się w fundacyjne projekty.

W tym roku otrzymali ją:

  • Maciej Małecki, Wiceminister Aktywów Państwowych
  • Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Jacek Prętki, skarbnik Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
  • Marek Moczulski, wolontariusz Fundacji Grupy PKP
    Krzysztof Grabowski, ekspert PKP S.A.