Jeszcze w tym roku ED74 pojadą na trasie Lublin – Kielce – Wrocław/Katowice

Jeszcze w tym roku ED74 pojadą na trasie Lublin – Kielce – Wrocław/Katowice

Dwie jednostki ED74 zostały wstępnie zaplanowane do obsługi połączenia w relacji Lublin – Kielce – Wrocław/Katowice jeszcze w trakcie trwania Rocznego Rozkładu Jazdy 2021/22 – poinformował wiceminister Bittel.

Zmodernizowane składy ED74 wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy, od 12 grudnia 2021 r. kursowały w ramach tzw. eksploatacji obserwowanej z pasażerami między Wrocławiem a Przemyślem obsługując pociągi IC „Wyspiański” oraz IC „Siemiradzki”.

Na początku 2022 r. poseł Konrad Frysztak zapytał ministra infrastruktury dlaczego zmodernizowane składy ED74 r. zamiast na znanej od miesięcy trasie Wrocław – Lublin kursowały na wspomnianej trasie Wrocław – Przemyśl – Wrocław.  Jak odpowiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, odcinek ten został wytypowany do eksploatacji nadzorowanej składów ED74, jako linia charakteryzująca się dużym udziałem prędkości maksymalnej 160 km/h i możliwości sprawdzenia trakcji pojedynczej i ukrotnionej.

Udzielona odpowiedź nie była satysfakcjonująca dla posła Frysztaka, który skierował ponowną interpelację w której zapytał dlaczego podjęto decyzje o wyborze połączenia Lublin – Wrocław zamiast rozważanej wcześniej trasy Lublin – Radom – Piotrków – Częstochowa – Wrocław.

– Inny wariant trasowania pociągów, czyli przez Kielce i Radom, został wybrany z powodu potrzeby zapewnienia odpowiedniej efektywności połączeń dla tych miast oraz zwiększenia obsługi potoków pasażerskich w tych lokalizacjach – odpisał wiceminister infrastruktury.

Poseł Konrad Frysztak poprosił także o doprecyzowanie terminu wejścia do obsługi zmodernizowanych składów ED74 na trasach: Lublin – Kraków, Lublin – Katowice, Lublin – Wrocław.

Jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, składy ED74 na poszczególnych trasach będą wchodzić do użytku w zależności od dostępności jednostek.

– Dwie jednostki ED74 zostały wstępnie zaplanowane do obsługi połączenia w relacji Lublin – Kielce – Wrocław/Katowice jeszcze w trakcie trwania Rocznego Rozkładu Jazdy 2021/22. Natomiast relacja Lublin – Kielce – Kraków została wyznaczona do obsługi od RRJ 2022/23 sześcioma składami ED74 – dodał Andrzej Bittel.

Poseł zapytał także planowane uruchomienie połączenia w skróconej relacji Wrocław – Kielce.

– Wstępnie od RRJ 2027/28 zostało zaplanowane poranne połączenie z Kielc do Wrocławia w godzinach 6:30 – 9:20 oraz wieczorne połączenie z Wrocławia o 18:40 do Kielc na godzinę 21:30. Jednakże nie jest wykluczone, że nastąpi to wcześniej z uwagi na planowaną poprawę zasobów taborowych – stwierdził Bittel.

Sekretarz stanu w MI zaznaczył, że w chwili wdrażania połączenia godziny te mogą jednak ulec zmianie z uwagi na prace po stronie zarządcy infrastruktury.