Jest przetarg na zaprojektowanie linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju

Jest przetarg na zaprojektowanie linii kolejowej do Jastrzębia-Zdroju

Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem, liczącym ok. 90 tys. mieszkańców, pozbawionym od 2001 roku dostępu do kolei. Dzięki odbudowie linii kolejowej mieszkańcy zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami. Szacowany czas podróży między tymi miastami wyniesie około 72 minuty. W ramach projektu wybudowana zostanie nowa jednotorowa linia o długości ok. 20 km na odcinkach: Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice Śląskie oraz Żory – Orzesze. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy. Pociągi będą mogły kursować z prędkością do 120 km/h.

Mieszkańcy południowo-zachodniej części woj. śląskiego zyskają lepszy dostęp do kolei, dzięki budowie przystanków: Jastrzębie-Zdrój Szkolna, Jastrzębie Bzie, Żory Baranowice, Żory Aleja Zjednoczonej Europy, Palowice Kolonia, Orzesze Zawada oraz modernizacji stacji w Pawłowicach Śląskich. Wszystkie obiekty będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony zostaną przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się.

PKP Polskie Linie Kolejowe  ogłosiły przetarg na zaprojektowanie zadania „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. Planowana jest realizacja zadania w latach 2023 – 2025. Roboty budowlane mogłyby być realizowane w latach 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 475 mln zł netto.

Przedmiotem Zamówienia jest

 • w zakresie podstawowym (Faza I) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji
  administracyjnych w ramach projektu „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z

  Katowicami”
 • w zakresie Prawa Opcji (Faza II) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania i odbioru robót budowlanych.

Siedem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest łącznie siedem projektów. Oprócz budowy kolei do Jastrzębia-Zdroju, w grudniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz prezydenci i burmistrzowie miast Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mikołów, Pyskowice, Ruda Śląska (liderzy projektów) podpisali umowy na realizację projektów z Programu Kolej Plus. Oznacza to, że wszystkie zakwalifikowane projekty z woj. śląskiego są w realizacji. Szacowana wartość wszystkich inwestycji to ok. 2 mld zł.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

 • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
 • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
 • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
 • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

 • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
 • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
 • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.