Jest porozumienie w PKP Intercity. Pracownicy dostaną podwyżkę

Jest porozumienie w PKP Intercity. Pracownicy dostaną podwyżkę

Podczas dzisiejszego spotkania zarządu PKP Intercity oraz przedstawicieli związków zawodowych podpisano porozumienie w sprawie zdrożenia podwyżki. Ustalono także kwoty jednorazowej gratyfikacji.

Strony porozumienia wspólnie ustaliły, że PKP Intercity wypłaci jednorazową gratyfikację w kwocie po 3500 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu wszystkim pracownikom spółki. Gratyfikacja zostanie wypłacona w terminie do 10 grudnia 2022 r.

Dodatkowo PKP Intercity wdroży podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP w dwóch transzach. Od 1 stycznia 2023 w kwocie 500 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2023 r. oraz od 1 lipca 2023 r. w kwocie 200 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2023 r.

Przewoźnik wdroży podwyżki wynagrodzeń dla każdego pracownika wyłączonego z zasad wynagradzania wg ZUZP w dwóch transzach. Od 1 stycznia 2023 r. w kwocie 850 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu oraz od 1 lipca 2023 r. w kwocie 350 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia odpowiednio na dzień 1 stycznia oraz 1 lipca 2023 r.

Co ważne podwyżki określone w podpisanym porozumieniu wyczerpują żądania strony społecznej w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2022 i 2023 r.

Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty 3 października 2022 r.

Przypomnijmy, że pod koniec października przedstawiciele PKP Intercity zaproponowali wypłatę  jednorazowej gratyfikacji w kwocie 1500 zł i rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty: 200 zł od 1 stycznia 2023 r. i dodatkowo 150 zł od 1 sierpnia 2023 r. Strona Społeczna zgodziła się na zaproponowane rozłożenie przyszłorocznej podwyżki na dwie raty, jednakże w wysokości odpowiednio 500 zł i 200 zł.

Kolejne rozmowy miały odbyć się 8 listopada ale przewoźnik poprosił o przesunięcie rozmów na dzień 16 listopada argumentując tą zmianę przedłużającym się procesem planowania budżet spółki.

Dodajmy, że w odpowiedni na zmianę terminu rokowań, Rada Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, podjęła uchwałę o zaleceniu Członkom ZZM pracy wyłącznie w godzinach określonych w harmonogramie pracy, gdyby dziś nie doszło do porozumienia. Czyżby PKP Intercity wystarczyło się groźby pracowników? Pamiętajmy, że na podobny krok zdecydowali się pracownicy Polregio. Wówczas na skutek nieodpowiedniej liczny pracowników, wiele połączeń regionalnych zostało odwołanych.