Jest nowy przetarg na naprawy P4 lokomotyw EP08

Jest nowy przetarg na naprawy P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08.

Umowa na wykonanie tych czynności była podpisana już z Olkolem ale problemy finansowe wymusiły na przewoźniku ogłoszenia nowego postępowania. Czemu jednak przetarg na mniejszą liczę pojazdów?

Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity poinformowało „Kolejowy Portal”, że jedna z lokomotyw serii EP08 (EP08-010 przyp. red.) jest aktualnie w trakcie naprawy okresowej P4, w związku z czym nie została ona uwzględniona w trwającym przetargu.

– Lokomotywa została skierowana do naprawy do spółki Olkol. PKP Intercity, biorąc pod uwagę stan faktyczny funkcjonowania spółki, podejmuje działania formalne zmierzające do odzyskania taboru skierowanego na naprawy na podstawie umów – dodała Zakrzewska.

PKP Intercity pilni potrzebuję rozstrzygnąć nowy przetarg ponieważ oprócz wspomnianej lokomotywy, która przebywa w Oleśnicy, na naprawy P4 czekają już EP08-007, 008, 011 i 012.

Na realizację zamówienia przewoźnik daje czas nowemu wykonawcy 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

PKP Intercity wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi przez okres:

  • 60 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi po uprzednim całkowitym usunięciu starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
  • 36 miesięcy na malaturę – malowanie farbami chemoutwardzalnymi bez całkowitego usunięcia starej powłoki (metodą śrutowania lub piaskowania),
  • 48 miesięcy – przy wymianie łożysk osiowych,
  • 48 miesięcy – przy wymianie łożysk tocznych w zawieszeniach silników trakcyjnych,
  • 60 miesięcy na nowo zabudowane osie zestawów kołowych, w tym na wady ukryte powstałe podczas procesu wtłaczania kół na oś zestawu.

Oferty można składać do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00. O wyborze nowego wykonawcy zdecydują trzy kryteria: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –waga 80 pkt, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – waga 10 oraz okres gwarancji i rękojmi na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie dla całej lokomotywy – waga 10 pkt.