Jedna oferta na wykonanie P4 38 składów EN57AKM

Jedna oferta na wykonanie P4 38 składów EN57AKM

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w postępowaniu na wykonanie naprawy w poziomie utrzymania P4 38 pojazdów serii EN57AKM. Zgłosił się jeden wykonawca.

Na sfinansowanie zamówienia mazowiecki przewoźnik przeznaczył 66 744 720 zł brutto.

Jedyną ofertę w wysokości 63 402 810 zł złożyła spółka Pesa Mińsk Mazowiecki.

Dodatkowo wykonawca zobowiązał się do zrealizowanie zamówienia w terminie do 31 grudnia 2024 r. Termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 określono na 40 dni kalendarzowych. Pesa Mińsk Maz. udzieli gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego pojazdu.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 38 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM i prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4, w tym modyfikacji radiotelefonów oraz uzupełnienie braków.

Przy wyborze wykonawcy Koleje Mazowieckie wezmą pod uwagę dwa kryteria:  termin wykonania naprawy P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga 10 pkt oraz cenę – waga 90 pkt.

Warto dodać, że mazowiecki przewoźnik podpisał na początku maja 2022 r. umowę na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 dla 33. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKM.