Jedna oferta na wykonanie P4 23 jednostek Polregio

Jedna oferta na wykonanie P4 23 jednostek Polregio

Tylko jedna oferta wpłynęła do Polregio w postępowaniu na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi, 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, EN57 SPOT oraz EN71.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 74 501 000 zł brutto.

Jedyną ofertę złożyła spółka Pesa Mińsk Mazowieckie, która za realizację prac oczekuje 76 013 414,52 zł brutto.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienie jest wykonanie przez wykonawcę prac przeglądowo-naprawczych dwudziestu trzech pojazdów, w tym wykonanie

  • stałego zakresu P4
  • prac dodatkowych opcjonalnych – niezbędnych do przywrócenia danej jednostki do pełnej sprawności technicznej, których konieczność wykonania musi być zatwierdzona przez przewoźnika
  • prac dodatkowych na wybranych pojazdach

Prace obejma następujące pojazdy: EN71-001, EN57-719, EN57-1196, EN57-1219, EN57-1273, EN57-1451, EN57-1466, EN57-1537, EN57SPOT-2011, EN57SPOT-2019, EN57SPOT-2022, EN57SPOT-2023, EN57SPOT-2024, EN57SPOT-2027, EN57SPOT-2029, EN57SPOT-2033, EN57SPOT-2044, EN57SPOT-2056, EN57SPOT-2063, EN57SPOT-2064, EN57SPOT-2068, EN57SPOT-2073, EN57SPOT-2078.

Zakres prac stałych został określony w Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Podczas wykonywania prac stałych, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na nowe obręczy zestawów kołowych zgodnie z kartą pomiarową DSU, wymiany na nowe wszystkich elementów uznanych za normalia oraz wykonania wszystkich badań i prób.

W ramach prac dodatkowych opcjonalnych niezbędnych w celu spełnienia warunków określonych w DSU, przewoźnik przedstawił listę 66 czynności, w tym np. naprawa silnika trakcyjnego, wymiana osi zestawu kołowego, naprawa przetwornicy wirującej, wymiana szyb, Naprawa poszycia foteli pasażerskich, wymiana foteli pasażerskich i maszynisty.

W ramach prac dodatkowych w 14 jednostkach zamontowane zostaną dwie toalety próżniowe, a w dziewięciu pojazdach jedna toaleta próżniowa. Polregio oczekuje montażu kamer szlakowych  w 22 pojazdach. W 15 jednostkach zabudowany zostanie kompletny system monitoringu przestrzeni pasażerskiej.

W czterech przypadkach przewoźnik zlecił zabudowie fabrycznie nowego systemu informacji pasażerskiej (SIP) wraz z funkcją systemu emisji reklam (SER) oraz zabudowie na pulpicie maszynisty systemu dynamicznego rozkładu jazdy (SDRJ).

Polregio oczekiwało,  aby naprawa dla każdego z pojazdów została wykonana w terminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania danego pojazdu.