Jedna oferta na naprawę zestawów kołowych do lokomotyw PKP Intercity

Jedna oferta na naprawę zestawów kołowych do lokomotyw PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło ofertę w postępowaniu na wykonanie naprawy na czwartym poziomie utrzymania 66 zestawów kołowych do lokomotyw elektrycznych serii EU07, EP07, EP08 i EP09.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części:

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 9 392 149,62 zł brutto, z czego:

Na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 10 zestawów kołowych typu 201E do lokomotyw serii EU07 – brutto 1 293 839,46 zł brutto.

Na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 36 zestawów kołowych typu 303E do lokomotyw serii EP07 – brutto 5 027 401,14 zł brutto.

Na wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 8 zestawów kołowych typu 102E do lokomotyw serii EP08 – brutto 706 947,42 zł brutto.

Na  wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 zestawów kołowych typu 104E do lokomotyw serii EP09 – brutto 2 363 961,60 zł brutto.

Jedyna ofertę złożyła spółka Energomechanik, która złożyła ofertę w łącznej kwocie 12 464 455,92 zł brutto, z czego:

  • dla części 1 – 1 932 994,20 zł brutto
  • dla części 2 – 6958779,12 zł brutto
  • dla części 3 – 1107806,88 zł brutto
  • dla części 4 – 2464875,72 zł brutto

 Dodatkowo firma ze Strzelec Opolskich zaproponowała 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wykonaną naprawę każdego podzespołu. Prace przy zestawach kołowych do lokomotyw serii EU/EP07 oraz EP08 mają potrwać 26 dni roboczych a dla zestawów typu 104E 52 dni robocze.

O wyborze wykonawcy trzy kryteria: cena – 80 pkt, okres gwarancji i rękojmi na naprawę każdego podzespołu – waga 5 pkt oraz termin wykonania naprawy każdego podzespołu – waga 15 pkt.