Jedna oferta na dzierżawę SZT dla Pomorskiego Zakładu Polregio

Jedna oferta na dzierżawę SZT dla Pomorskiego Zakładu Polregio

Pomorski Zakład w Gdyni otworzył oferty w przetarg na dzierżawę dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych na okres od 12 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2022 r. Bez zaskoczenia jedyna ofertę złożyła spółka SKPL Cargo.

Na sfinansowanie zamówienia Pomorski Zakład w Gdyni przeznaczył 1 968 000 zł brutto. SKPL Cargo złożyło ofertę w wysokości  1 907 287,20 zł brutto.

Przypomnijmy, że Pomorski Zakład oczekiwał, aby w dniu przekazania danego pojazdu, skład ten musi mieć możliwość przejechania co najmniej 180 tys. km do P4.

Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne jakie oczekiwał przewoźnik wobec pojazdów to pojazdów m.in.: prędkość konstrukcyjna – min. 100 km/h, liczba miejsc siedzących – min. 100 (w tym uchylnych), obsługa osób niepełnosprawnych – min. 2 miejsca dla wózków inwalidzkich, urządzenia ułatwiające wsiadanie osobom niepełnosprawnym – min. 1 rampa lub winda, miejsca do przewozu rowerów – min. 4, system audiowizualny – tablice LED lub LCD, ogrzewanie kabiny maszynisty i przestrzeni pasażerskiej – nagrzewnice elektryczne/nagrzewnice wodne, oświetlenie podstawowe – jarzeniowe lub LED, oświetlenie awaryjne – jarzeniowe lub LED lub żarowe;

Każdy pojazd mus być wyposażony m.in.: w półsprzęg (sprzęg pośredni) do holowania pojazdu przez inny pojazd wyposażony w standardowy sprzęg śrubowy UIC, komplet co najmniej 4 sztuk zewnętrznych luster bocznych, o ile pojazd nie jest wyposażony w system kamer na zasadach określonych obowiązującymi przepisami, System Informacji Pasażerskiej oparty na tablicach LED, dwa komplety sprawnych radiotelefonów lub jeden radiotelefon z możliwością korzystania w dwóch kabinach sterowniczych – zgodnie z wymaganiami dot. urządzeń radiołączności na sieci PKP PLK, sprawne i kompletne rejestratory prędkości wraz z oprogramowaniem i urządzeniem i urządzeniem do odczytu danych z rejestratora; w przypadku wyposażenia Pojazdu w rejestrator z rejestracją na nośniku, cyfrowym wykonawca zobowiązany jest przekazać jeden zapasowy nośnik na wypadek usterki;

Pojazdy nie mogą być oznakowane w żaden sposób identyfikujący pojazd z innym przewoźnikiem niż wykonawca. Wraz z pierwszym pojazdem wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające stworzenie rozkładu jazdy dla elektronicznego SIP oraz wgranie rozkładu jazdy na pojazdy przez przewoźnika.