Jeden chętny na zakup niedoszłej siedziby Kolei Mazowieckich

Jeden chętny na zakup niedoszłej siedziby Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otrzymały ofertę na zakup nieruchomość położonej w Warszawie przy ul. Solec 57.

Na nieruchomości o powierzchni 0,2748 ha znajduje się budynek murowany podpiwniczony, o zróżnicowanej wysokości, 4 – i 5 – kondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 3432,12 m2, funkcji biurowej, który obecnie znajduje się w remoncie wraz z przebudową.

Cena wywoławcza na zakup nieruchomości wynosiła 35,5 mln zł netto.

Jak dowiedział się „Kolejowy Portal”, jedna oferta o wartości 35 700 000 zł netto, została złożona przez firmę MODERNA TOWER.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przewoźnik ogłosił na początku stycznia 2022 r. Spółka informowała wówczas, że istnieje możliwość rozbudowy na przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Maksymalna wysokość nowej zabudowy to 22,5 m. Rozbiórka istniejącego budynku jest niedopuszczalna.

Do niedawna nieruchomość obciążona była hipoteką umowną łączną na sumę 61 500 000 zł jednak w dniu 31 grudnia 2021r. Koleje Mazowieckie dokonały spłaty zobowiązań z tytułu umowy kredytu, zabezpieczonego hipoteką. Obecnie spółka czeka na wydane zaświadczenia wierzycieli hipotecznych o zwolnieniu przedmiotowej nieruchomości z obciążenia hipotecznego.

Przypomnijmy, że w połowie lipca 2021 r. radny Wojciech Zabłocki zapytał Marszałka Województwa Mazowieckiego o nieruchomość przy ul. Solec 57. Z odpowiedzi na interpelację radnego dowiedzieliśmy się, że według posiadanych wówczas przez spółkę kosztorysów szacowany koszt niezbędnych do wykonania prac w budynku w celu jego dostosowania do potrzeb Kolei Mazowieckich opiewał na kwotę 13 737 606,85 zł.