Jakie używane pociągi chce kupić Polregio?

Jakie używane pociągi chce kupić Polregio?

W piątek 11 marca 2022 r. Polregio ogłosiło postępowanie na dostawę do 12 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Poznaliśmy specyfikacje wobec oczekiwanych składów.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest dostawa maksymalnie 12 używanych, trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym dziewięciu pojazdów w zamówieniu podstawowym i maksymalnie trzech w ramach prawa opcji.

Polregio wymaga dostarczenia eztów po wykonanej naprawie głównej (P5) z modernizacją, nie wcześniej jak w roku 2016. Prędkość eksploatacyjna pojazdów określono min. na 120 km/h.

Przedział pasażerski, klimatyzowany musi posiadać co najmniej 180 szt. oraz co najmniej 150 miejsc. Pojazdy muszą być dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (dwie osoby) zgodnie z TSI PRM. W pojeździe muszą być co najmniej 4 miejsca na rowery.

Z dwóch toalet, co najmniej jedna musi być przystosowana do osób niepełnosprawnych z możliwością przewijania niemowląt.

Składy wyposażone w tempomat muszą być przystosowany do obsługi jednoosobowej.

Wejście do pojazdów mają zapewniać automatycznie sterowane drzwi dwupłatowe, odskokowo – przesuwne o prześwicie nie mniejszym niż 1300 mm.

Pojazdy zasilane napięciem 3000V DC muszą być wyposażone w modułową budowę falowników, pozwalającą na pełną obsługę serwisową, naprawę i szybką wymianę. Za napęd odpowiadać będą silniki asynchroniczne prądu przemiennego zapewniające właściwą dynamikę, średnie przyspieszenie rozruchu pojazdu w zakresie prędkości od 0 do 40 km/h ustalono na minimum 0,7 m/s2 dla pojazdu w pełni obciążonego.