Jaki prąd będzie zasilał polską kolej?

Jaki prąd będzie zasilał polską kolej?

Fundacja ProKolej razem z Instytutem Kolejnictwa zaprezentowała raport „3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej”. To najnowsze, eksperckie opracowanie, wskazujące na optymalne rozwiązania energetyczne dla polskich pociągów.

Wprowadzenie nowego systemu zasilania na polskiej kolei, w oparciu o wykorzystanie prądu przemiennego 25 kV, jest uzasadnione przede wszystkim w przypadku budowy nowych, wydzielonych linii, prędkości powyżej 250 km/h lub odcinków dotychczas niezelektryfikowanych o długości co najmniej 100 km.

Argumenty za wprowadzeniem na polskiej sieci kolejowej zasilania prądem przemiennym to wzrost znaczenia połączeń tranzytowych (Chiny – Europa Zachodnia), szybki rozwój przewozów intermodalnych i europejska strategia budowy jednolitego, ustandaryzowanego rynku kolejowego. Autorzy raportu „3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej” wskazują zalety zasilania prądem przemiennym w przypadku kolei dużych prędkości oraz planowanych połączeń obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

– Wciąż należy mieć na uwadze, że w Polsce jest prawie 12 tys. km. zelektryfikowanych linii kolejowych zasilanych prądem stałym 3 kV i ponad 500 podstacji trakcyjnych” – przypomina dr inż. Artur Rojek z Instytutu Kolejnictwa. – „Dlatego dyskusję dotyczącą zasilania trzeba prowadzić możliwie szeroko. Uwzględniając nie tylko infrastrukturę kolejową, ale również zasilanie zewnętrzne i charakterystykę eksploatowanego taboru – dodaje Rojek.

Opisane w raporcie symulacje i obliczenia przeprowadzono dla czterech różnych tras, osobno dla pociągów pasażerskich i towarowych. Wyniki porównano dla najczęściej stosowanych w Europie systemów zasilania sieci trakcyjnej.

– Zwiększanie wolumenu przewozów intermodalnych, intensyfikacja komunikacji z sąsiednimi krajami, wzrost znaczenia połączeń tranzytowych z Chin do Europy Zachodniej czy zapowiadany renesans pasażerskich połączeń międzynarodowych to rosnące wyzwanie w postaci łączenia wielu systemów kolejowych. A w takiej rzeczywistości zyskują przewagę ci, którzy nie muszą za każdym razem wymieniać lokomotyw i załóg na granicach. – tłumaczy dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej – „Dlatego, bez względu na ostateczny kształt programów inwestycyjnych wzrośnie w Polsce zapotrzebowanie na rozwiązania wielosystemowe. Presja w tym obszarze będzie tym większa, że w przypadku floty, nowoczesne pojazdy będą potrzebne nie tylko do rozwoju mobilności i logistyki, a zastępowania wyeksploatowanego technicznie taboru, pochodzącego często jeszcze z lat 70-tych – dodaje Majewski.

Premiera raportu „3 czy 25 kV? Porównanie systemów zasilania kolejowej sieci trakcyjnej” miała formę webinarium z udziałem specjalistów z różnych segmentów rynku kolejowego. Celem tego spotkania była nie tylko prezentacja wyników badań i technicznych aspektów zmiany zasilania, ale również zebranie komentarzy ekspertów zajmujących się inwestycjami transportowymi, produkcją taboru, zarządzaniem infrastrukturą kolejową i energetyczną oraz realizacją przewozów.