Jak zmienia się stacja Łódź Kaliska?

Jak zmienia się stacja Łódź Kaliska?

Realizowana od ubiegłego roku przebudowa stacji Łódź Kaliska nabiera tempa. Budowane są wyższe konstrukcje 3 z 5 peronów. PKP PLK  planują w III kwartale 2021 r.  udostępnić podróżnym pierwsze nowe perony i nowe tory po stronie zachodniej stacji.

Na stacji rozpoczęło się układanie ścianek (tzw. elki) nowych wyższych peronów nr 1 oraz 2 po stronie zachodniej oraz peronu nr 4, który podobnie jak nr 5 w trakcie modernizacji zostaną przesunięte bliżej w stronę Al. ks. bp. W. Bandurskiego.

– Efektem inwestycji będzie 5 nowych, komfortowych peronów, wyposażonych w szerokie i długie na ponad 100 m wiaty, które uchronią podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Będzie czytelne oznakowanie oraz nowy system informacji – poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Modernizacja stacji Łódź Kaliska pozwoli lepiej ją zintegrować z komunikacją miejską. Obecny tunel na wysokości dworca kolejowego zostanie wydłużony i będzie przebiegać również pod peronami nr 4 i 5.

– Drugie nowe przejście podziemne połączy plac przed dworcem kolejowym z dworcem autobusowym. Podróżujący pociągami otrzymają windy z peronów do przystanków tramwajowych i autobusowych przy Alei ks. bp. W. Bandurskiego i Włókniarzy – dodaje Wilgusiak.

Podczas robót zlikwidowane zostanie przejścia w poziomie torów  miedzy peronami 1,2 i 3 (od strony północnej), z którego dotychczas korzystały osoby niepełnosprawne. Jak zaznacza nasz rozmówca przejście w poziomie szyn za wspomnianymi peronami jest przejściem służbowym, z którego korzystać mogą tylko uprawnione osoby.

– Stacja będzie dobrze przygotowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Na peronach będą windy, wykonane zostaną ścieżki naprowadzające. Wymienione zostanie oświetlenie – dodaje.

W ramach inwestycji wartej 337 mln zł, prace odbywają się także przy wschodnim wiadukcie gdzie wzmacniana jest konstrukcja obiektu i odnawiane są mury oporowe. Dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim 3 nowych torów, PKP PLK zlikwidują „wąskie gardło” czyli jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej do stacji Łódź Chojny.

– Pozwoli to zwiększyć możliwości przejazdu pociągów w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy – informuje przedstawiciel zarządcy infrastruktury.

Prace na stacji wykonywane są przy utrzymaniu ruchu pociągów. Obsługę podróżnych zapewnia peron nr 3.

W ramach inwestycji dotychczasowe urządzenia sterowania ruchem zostaną zastąpione komputerowymi. Zmodernizowanych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna a tory będą przygotowane do prędkości 100 km/h.

Roboty budowlane zakończą się do października 2022 roku.