Jak w 2021 r. polska kolej wypadła w porównaniu z innymi krajami w Europie?

Jak w 2021 r. polska kolej wypadła w porównaniu z innymi krajami w Europie?

Pod względem liczby przewiezionych pasażerów kolej pasażerska w Polsce zajęła szóste miejsce spośród 28 państw. Najwięcej osób z kolei korzystało w Niemczech, Francji i Włoszech. Najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano w Szwajcarii. W 2021 r. przeciętny mieszkaniec tego kraju podróżował koleją prawie 40 razy. W większości państw miała miejsce odbudowa rynku po dotkniętym przez pandemię roku 2020.

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował dane udostępnione przez Eurostat i zbadał, jak na tle innych krajów europejskich kształtuje się rynek przewozów pasażerskich w Polsce. Z analizy, która obejmuje 28 państw wynika, że największą liczbę pasażerów w 2021 r. przewiozły koleje niemieckie – 1756,1 mln osób. Na drugim miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów znalazły się koleje francuskie – 881,4 mln, a na trzecim koleje włoskie z 480,3 mln pasażerów. Na kolejnych miejscach znajdują się Hiszpania i Szwajcaria z liczbą przewiezionych pasażerów odpowiednio: 404,4 mln i 346,0 mln. W Polsce kolej przewiozła 245,1 mln pasażerów, co daje szóstą pozycję wśród analizowanych 28 krajów europejskich.

Odbudowa kolei w Europie po pandemii

W kolejowych przewozach pasażerskich w 2021 r. w większości przypadków miała miejsce odbudowa rynku po dotkniętym przez pandemię roku 2020. Większą liczbę pasażerów rok do roku obsłużyły koleje z 19 analizowanych krajów. Najwięcej pasażerów w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. zyskała kolej we Francji – 157,6 mln pasażerów więcej (+21,8%), we Włoszech – 97,9 mln pasażerów więcej (+25,6%) i w Hiszpanii – 74,9 mln (+22,7%). Polska kolej z liczbą pasażerów większą o 35,7 mln osób (+17%) zajmuje w tym zestawieniu piątą pozycję.

Słowenia odnotowała największą dynamikę wzrostu liczby pasażerów spośród wszystkich analizowanych państw – o 47,2% rok do roku. W przypadku tego kraju liczby pasażerów wzrosła z 7,9 mln pasażerów w 2020 r. do 11,7 mln w 2021 r.

Jednak nie we wszystkich krajach europejskich zanotowano wzrost liczby pasażerów kolei w 2021 r. Dla 9 z 28 analizowanych państw rok 2021 r. oznaczał spadek w stosunku do 2020 r. Największy – o 45 mln – odnotowano w Niemczech. Był on spowodowany utrzymującym się po 2020 r. niskim popytem na usługi przewozów pasażerskich. Wobec ogólnej wielkości przewozów pasażerskich był to spadek na poziomie 2,5%. Oprócz Niemiec spadki odnotowano także w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia), a także na Słowacji, w Irlandii, w Grecji i na Łotwie.

Wskaźnik wykorzystania kolei w krajach europejskich

Wskaźnik wykorzystania kolei jest parametrem wynikającym z zestawienia liczby osób zamieszkujących dany kraj z liczbą odprawionych pasażerów w tym państwie. Pozwala to określić, jak w danym kraju czy regionie kształtuje się mobilność społeczeństwa w zakresie transportu kolejowego.

Spośród analizowanych krajów, najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei posiada Szwajcaria. W 2021 r. przeciętny mieszkaniec tego państwa podróżował koleją prawie 40 razy. Porównując wartość tego wskaźnika w 2021 i 2020 r., największy wzrost, o 2,9, odnotowano w Luksemburgu. Przeciętny mieszkaniec tego kraju podróżował koleją 26,1 razy w ciągu roku (drugie miejsce w Europie). W Niemczech, gdzie przewieziono największą liczbę pasażerów w 2021 r., średnia liczba przejazdów na jednego mieszkańca to 21,1. Francja odnotowała wzrost wskaźnika o 2,3 przejazdu na jednego mieszkańca, a Włochy wzrost o 1,7. W Polsce w 2021 r. wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 6,4 i wzrósł o 0,9 przejazdu na jednego mieszkańca w porównaniu.