Inwestycje KPK w województwie mazowieckim warte są 8 mld zł

Inwestycje KPK w województwie mazowieckim warte są 8 mld zł

Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zapewniły już  sprawniejsze i bardziej dostępne podróże na linii grodziskiej i obwodowej. W realizacji są kolejne projekty ze stolicy do Radomia i Lublina. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystają środki unijne przewidziane na wszystkich projektach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wypracowały z wykonawcami warunki realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Prowadzone są odbiory, ogłaszane przetargi i podpisywane umowy.

Efektem inwestycji realizowanych z Krajowego Programu Kolejowego są m.in. lepsze podróże z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Zmodernizowane zostały przystanki Milanówek, Brwinów, Ursus, Piastów, Włochy, stacja Pruszków, na których zainstalowano nowy system informacji dla pasażerów. Także nowy przystanek Parzniew umożliwia lepsze dojazdy do stolicy.

Usprawnienie transportu w aglomeracji warszawskiej to modernizacja linii obwodowej oraz dwa nowe przystanki Warszawa Koło i Warszawa Powązki. Dzięki PLK na warszawskim Młynowie powstał wygodny węzeł komunikacyjny  łączący m.in. kolej i metro. Zmienia się linia j Warszawa – Radom. Roboty prowadzone są na około 70 km odcinku od Czachówka do Radomia. Efektem prac będą szybsze podróże nawet w około 60 minut z Radomia do Warszawy. Większe możliwości zyskali pasażerowie kolei na linii Warszawa – Białystok po pracach na trasie do Czyżewa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują inwestycję między Warszawą Wschodnią, a Warszawą Wawer. Będzie nowy przystanek Warszawa Wiatraczna. Zmodernizowany  zostanie odcinek między Warszawą Wawer a Otwockiem. Jeszcze w tym roku ruszą prace na stacji Warszawa Zachodnia. Przygotowywana jest modernizacja linii średnicowej. Ustalenia z przedstawicielami organizacji i środowisk pozwalają wybrać optymalne rozwiązania.

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ustalono trzy ważne dla Mazowsza inwestycje kolejowe. Podpisana i realizowana inwestycja Wieliszew – Zegrze zapewni lepszą komunikację i powrót pociągów nad Zalew Zegrzyński. Budowa nowej linii kolejowej do lotniska w Modlinie umożliwi i uzupełni siatkę kolejowych podróży. Ten projekt prowadzony jest dłużej niż planowano przez oczekiwanie na decyzję środowiskową – sprawa niezależna od zamawiającego. Tu przewidywane jest fazowanie projektu.

Nie ma zagrożenia by realizować projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Chorzele”. PLK planuje zakończenie projektu w połowie 2022 r. Umowa została podpisana w lipcu 2019 r. Projekt realizowany jest w trybie „projektuj i buduj”, tzn. że wykonawca zgodnie z umową ma 11 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednocześnie rozpoczął się prace przygotowawcze. Stary tor zdemontowano już na odcinku prawie 40 kilometrów. Wykonawca przygotował materiał, w tym podkłady, szyny oraz tłuczeń do kolejnych prac i  zakupił 70 % materiałów, co gwarantuje płynność realizacji inwestycji.

O postępie prac na bieżąco informowany jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Dla projektu pozyskano w marcu Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (decyzja stanie się ostateczna w połowie maja 2020 r. Wystąpiono o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji). Opracowywane są wnioski o pozostałe decyzje, które będą uzyskane w bieżącym roku.

Nieprawdą jest, że były ustalenia między Urzędem Marszałkowskim a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. dotyczące fazowania projektu Ostrołęka – Chorzele. Takie stwierdzenie było jednostronną informacją Marszałka Województwa. Informacja Marszałka o pozbawieniu projektu dofinansowania unijnego (120 mln zł) stawia PLK w trudnej sytuacji, gdyż może narazić na stratę finansową, znacząco przekraczającą kwotę 100 mln zł.

Wykonanie prac na odcinku Chorzele – Ostrołęka jest istotne nie tylko ze względu na powrót pociągów pasażerskich, ale także rozwój ekonomiczny północnej części województwa mazowieckiego.