Ile wagonów do transportu zboża posiada PKP Cargo?

Ile wagonów do transportu zboża posiada PKP Cargo?

W połowie kwietnia posłanka Paulina Matysiak zapytała ministra infrastruktury ile wagonów do przewozu zboża posiada PKP Cargo. Kilki dni temu poznaliśmy odpowiedź resortu.

Posłanka chciała poznać liczbę wagonów do przewozu zboża typu Taddgs, typu Tadgns oraz typu Ugpps.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował, że aktualnie PKP Cargo posiada 692 wagony rodzaju T (60 szt. serii Tadgns i 632 serii Tadds), w tym 657 (60 szt. serii Tadgns i 597 serii Tadds) posiada ważną naprawę okresową i mogą być wykorzystywane w eksploatacji.

Przedstawiciel resortu infrastruktury dodał, że przewoźnik posiada także 135 wagony serii Ugpps, które są trwale wyłączone z eksploatacji, gdyż od dawna klienci nie zamawiają ich do wykonywania przewozów.

Wynika to z faktu, że wagony tego typu mają nieodpowiednie parametry techniczne w stosunku do wymagań rynku i warunków wykonywania usług przewozowych. Z wyżej wspomnianych powodów wagony Ugpps nie są kierowane do remontów – tłumaczy Bittel.

Posłanka Matysiak zapytała także dlaczego PKP Cargo pomimo prowadzenia samodzielnie przewozów poza granicami Polski nie realizuje przewozów zboża z Ukrainy tranzytem do innych krajów (np. do Niemiec, Czech).

PKP Cargo realizuje przewozy towarów (nie tylko zbóż) zgodnie ze zleceniem od klienta, zatem to klient ma kontakt z potencjalnymi nadawcami i odbiorcami towaru, przewoźnik kolejowy jest dostarczycielem usługi przewozowej zgodnie z zamówieniem klienta – odpowiedział wiceminister.

Andrzej Bittel dodał, że PKP Cargo realizuje przewozy w tranzycie do Niemiec, Czech również Litwy, ale są one nieduże, gdyż największe zainteresowanie klientów obserwujemy na relacjach do polskich portów.

Powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim niewystarczająca liczba wagonów specjalistycznych do przewozu zboża na polskim i europejskim rynku – zaznaczył.

Posłanka zapytała także czy Ministerstwo Infrastruktury bierze pod uwagę współpracę z innymi niż PKP Cargo przewoźnikami kolejowymi celem rozwiązania problemu transportowania ukraińskiego zboża.

Ministerstwo Infrastruktury nie jest dysponentem przewożonych towarów. Co do zasady resort nie współpracuje z konkretnymi przewoźnikami, tylko dąży do poprawy warunków funkcjonowania wszystkich działających na konkurencyjnym rynku przewoźników – podkreślił.

Jak zaznaczył wiceminister zadaniem państwa jest zapewnianie dobrej infrastruktury dla wszystkich użytkowników polskiej sieci kolejowej a kwestie handlowe dotyczące sprzedaży usług transportowo-logistycznych i realizacji przewozów towarowych, w tym przewozów ukraińskiego zboża, leżą w gestii poszczególnych przewoźników kolejowych, przy czym kwestie te regulowane są przez mechanizmy rynkowe.