I. Merchel: epidemia koronawirusa nie spowolniła inwestycji kolejowych

I. Merchel: epidemia koronawirusa nie spowolniła inwestycji kolejowych

Realizacja inwestycji i funkcjonowanie systemu kolejowego w sytuacji pandemii, współpraca z branżą budowlaną, rola kolei jako ekologicznego środka transportu w budowaniu wzrostu gospodarczego – to tematy omawiane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas X Kongresu Kolejowego.

W debacie otwarcia „Branża kolejowa w obliczu pandemii” uczestnicy panelu dyskutowali o funkcjonowaniu polskiej kolei w sytuacji pandemii, realizacji inwestycji kolejowych z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, a także działaniach zaradczych podjętych przez branżę kolejową.

– Epidemia koronawirusa nie spowolniła inwestycji kolejowych. Wykonawcy realizują inwestycje z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Wprowadzony zostały szereg działań takich jak np. częściowo zdalne odbiory, czy ograniczenie liczby osób komisji odbiorowych – tj. 2-3 pracowników sprawdza poszczególne elementy realizowanych inwestycji. Ponadto wprowadziliśmy także przyśpieszenie płatności i rozliczeń. Jesteśmy w bieżących kontaktach z wykonawcami i rozmawiamy z branżą o działaniach pozwalających na zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego – mówił podczas spotkania Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podczas debaty rozmawiano także o planach inwestycyjnych na kolejne miesiące i lata. PLK pomimo epidemii ogłasza przetargi i podpisuje umowy.

– Krajowy Program Kolejowy jest realizowany. Obecnie na placach budów realizowane są inwestycje za blisko 50 mld zł, zakończone zostały projekty za 16,2 mld – co stanowi 87% całego KPK – podkreślał prezes PLK.

Zarządca infrastruktury przygotowuje się do nowej perspektywy finansowej UE. Spółka w przyszłym roku, jeśli zapewnione będą środki finansowe, gotowa będzie do ogłoszenia przetargów na roboty budowlane na kwotę kilkunastu miliardów złotych.

– Uzupełnieniem inwestycji z perspektywy UE na lata 2021-2027 będzie Program Kolej Plus i Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025 – informuje Ireneusz Merchel.

PLK będą obecne na Kongresie w kolejnych dniach, w panelu „Realizacja inwestycji infrastrukturalnych” uczestniczyć będzie Arnold Bresch, członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uczestnikiem debaty „Kolej a klimat – kierunki rozwoju sektora” będzie Robert Sobczak, członek Zarządu, dyrektor ds. rozwoju, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Paneliści dyskutować będą m.in. na tematy związane z realizacją inwestycji kolejowych i ich wpływem na gospodarkę, nowej unijnej perspektywie finansowej, a także cyfryzacji w infrastrukturze kolejowej. Poruszane będą również tematy związane z ekologicznym charakterem kolei oraz jej znaczenia w budowaniu wzrostu gospodarczego.