GK Rafamet podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

GK Rafamet podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.

W I półrocze Grupa Kapitałowa Rafamet odnotowała stratę w wysokości 2,369 mln zł, wobec 3,339 mln zł straty netto analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie 6 miesięcy 2021 roku wyniosły 45,879 mln zł i były niższe o 2,862 mln zł od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku.

Istotnymi zdarzeniami w omawianym okresie było zawarcie umów na dostawy obrabiarek dla  odbiorców z  Turcji, Czech i Węgier. Wydarzeniem okresu sprawozdawczego, które miało znaczenie w kwestii prezentacji wyników finansowych zarówno GK jak i Rafamet S.A. było anulowanie jednej z realizowanych umów  handlowych.

– W omawianym okresie miało miejsce zdarzenie o nietypowym charakterze, które wpłynęło na prezentację skróconego sprawozdania finansowe za ten okres. Chodzi o anulowanie przez sąd w Seulu umowy z Seul Metro Corporation na dostawę dwóch tokarek podtorowych typu UGE 300 N . Niestety to zdarzenie wywołało konieczność dokonania stosownych korekt bilansowych zarówno na dzień 30.06.2021 jak i na 30.06.2020 roku. – mówi E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S.A  –  W I półroczu br. spółki GK Rafamet pracowały poza opisanym przypadkiem normalnie tzn. kontynuowały produkcję oraz realizację zawartych kontraktów produkcyjnych, starając się eliminować zakłócenia w realizacji kontraktów wynikające z restrykcji COVID-19 oraz poważnej awarii pieca odlewniczego z końca roku 2020 – dodaje E. Longin Wons.

Jak dodaje Prezes Zarządu Rafamet S.A. dla oceny wyników finansowych podmiotów GK najbardziej właściwa jest analiza roczna. Rok 2021 jest okresem trudnym w kontekście precyzyjnego lokowania zdolności produkcyjnych.

– W tym mogę tylko powtórzyć, że nasza niszowa działalność rządzi się swoimi prawami. Należy pamiętać, że jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy od 8-10 czy do 12 miesięcy w zależności od jej typu.Takich przedsięwzięć nie da się rozłożyć równomiernie. Zarówno pod względem realizacji, awansu produkcyjnego oraz osiąganego z tego tytułu wyniku finansowego chociażby z powodów technologicznych ograniczeń posiadanego parku maszynowego  – mówi E. Longin Wons.

Grupa Kapitałowa stale poszukuje możliwości zwiększania skali kooperacji produkcyjnej, zwiększania własnych zdolności wydziałów obróbki mechanicznej poprzez zakupy maszynowe oraz podnoszenia poziomu zatrudnienia na wydziałach produkcyjnych.