Fundacji Grupy PKP podsumowała działania prowadzone w 2021 roku

Fundacji Grupy PKP podsumowała działania prowadzone w 2021 roku

Ponad 1,5 mln zł przekazane w ramach 126 darowizn, a także ponad 40 tys. zł pozyskanych z 12 zbiórek charytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących. Ponadto dążenie do poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowo-drogowym, włączanie się w projekty i wydarzenia, których celem była popularyzacja polskiej tradycji i historii, zwłaszcza kolejowej, a także promowanie idei honorowego krwiodawstwa. Tak wyglądał 2021 rok w Fundacji Grupy PKP.

Szczególnie istotnym obszarem w działalności statutowej Fundacji jest ochrona i promowanie kolejowego dziedzictwa historycznego, jak również wspieranie organizacji oraz stowarzyszeń związanych z kolejnictwem. W 2021 roku Fundacja podjęła szereg inicjatyw, dzięki którym pokazano, jak niezwykłym oraz pasjonującym światem jest świat kolei.

Piękno kolei ukryte w jej historii

Wydarzeniem, które wzbudziło szczególne uznanie, była wystawa realistycznego modelarstwa kolejowego przygotowana przez Fundację Grupy PKP. Zainicjowano też wydanie „Poradnika noszenia munduru kolejarza”. Dzięki współpracy z Fundacją Stare Powązki, miłośnicy historii i kolejnictwa mieli okazję, by poprzez wystawę „Budowniczowie Wiedenki” poznać sylwetki ludzi, którzy przyczynili się do narodzin kolei na ziemiach polskich. Stałym punktem na mapie działań, mających na celu zachowanie pamięci o dziedzictwie kolei, jest organizowanie spacerów historycznych po Starych Powązkach. W 2021 roku odbyły się trzy takie spotkania.

Ochronie pamięci o kolei, ale także propagowaniu jej dziejów, służy również wydawanie książek i albumów. W prace nad dwoma tytułami włączyła się Fundacja Grupy PKP. Dzięki zaangażowaniu pozyskano materiały do publikacji „Kolejarze z Wileńszczyzny” oraz „Barwa polskich kolei w latach 1919–1989”.

– Dbałość o właściwe upamiętnienie kolejowego dorobku naszych przodków powinna stanowić istotną misję dla wszystkich osób, którym leży na sercu dobro polskiej kolei. Do tego grona zaliczają się pracownicy i wolontariusze Fundacji Grupy PKP. Jesteśmy pierwszą fundacją założoną przez spółki z branży kolejowej i również z tego względu uważamy, że ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej to dla nas priorytet – zaznacza Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Na pomoc mógł liczyć Klub Sportowy „Karsznice”, którego działacze i zawodnicy angażują się w propagowanie dziedzictwa historycznego kolei. Fundacja Grupy PKP przekazała również darowiznę na transport materiałów wykorzystanych do rewitalizacji infrastruktury, funkcjonującej od ponad 100 lat Średzkiej Kolei Powiatowej. W zakres podejmowanych przez Fundację działań wpisało się także wsparcie organizatorów Mistrzostw Polski w wyścigach drezyn. Wydarzenie to jest doskonałą formą popularyzacji tematyki kolejowej, podobnie jak współorganizowany przez Fundację Konkurs „Dworzec Roku”, którego V edycja odbyła się w ubiegłym roku.

Dziedzictwo kolejowe, ale nie tylko…

Ochrona i działania czynione w celu zachowania pamięci o bogatej historii polskiej kolei to kluczowy kierunek dla Fundacji Grupy PKP. Jednak od lat Fundacja włącza się także w projekty, których przesłaniem jest upowszechnianie wiedzy o dziejach naszego narodu, jego bohaterach i tradycjach.

Dzięki wsparciu przekazanemu przez Fundację Grupy PKP możliwa była renowacja kwatery powstańczej IV Zgrupowania „Gurt” na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W ubiegłym roku uczczono 77. rocznicę likwidacji więzienia Pawiak. W ramach obchodów zorganizowano wystawę fotograficzną „Niemieckie miejsca zagłady obywateli II Rzeczypospolitej”, zrealizowaną dzięki Fundacji Grupy PKP. Niezwykle cenną inicjatywą była współpraca z Instytutem Pileckiego, której efektem było upamiętnienie Jana Maletki, kolejarza zamordowanego przez Niemców za podanie wody Żydom transportowanym do obozu zagłady.

– Historia naszego kraju była w wielu momentach trudna i dramatyczna. Jednak dla Polaków powinna stanowić powód do dumy, bo to właśnie karty dziejów państwa polskiego zapisali ludzie, których działania przepełnione były bohaterstwem, poświęceniem oraz bezgraniczną miłością do Ojczyzny. To właśnie nasza historia, oparta na poczuciu wspólnoty, a także solidarności społecznej i kulturowej, zasługuje na to, by być godnie upamiętniana ­– wskazuje Katarzyna Kucharek.

Po raz kolejny Fundacja Grupy PKP była też partnerem Konkursu Historycznego Patria Nostra. Wsparto także działalność Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, opiekującego się bohaterami walk o niepodległość Polski.

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowo-drogowym

Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w spotkaniach grup roboczych Międzynarodowego Związku Kolei, Global Level Crossing Network i Europejskiego Forum dotyczącego Przejazdów. Fundacja Grupy PKP zaangażowała się też w projekt ILCAD (Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).

Kwestiom poprawy bezpieczeństwa w transporcie poświęcony był Moto Safety Day. W ubiegłym roku odbyła się 16. edycja wydarzenia. Po raz kolejny partnerem tej inicjatywy była Fundacja Grupy PKP, dzięki zaangażowaniu, której powstał także odcinek programu „Auto Bezpieczni”, którego tematem było bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.

Pamiętając o osobach w trudnej sytuacji życiowej

Działalność charytatywna i dobroczynna to kolejny obszar, w którym Fundacja Grupy PKP realizuje swoje zadania statutowe. W 2021 roku przeprowadzono 12 zbiórek charytatywnych, w ramach których zebrano ponad 40 tys. zł dla naszych podopiecznych. Zorganizowano również dwa koncerty charytatywne.

Ponadto Fundacja przekazała darowiznę na organizację warsztatów dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Szansa oraz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, a także zaangażowała się w przygotowanie Międzypokoleniowej Paczki Świątecznej. Pamiętając o najmłodszych, Fundacja zorganizowała akcję wolontariatu. Dzięki zaangażowaniu pracowników Fundacji, a także spółek z Grupy PKP, dzieci z niepełnosprawnościami oraz z najuboższych rodzin kolejarskich mogły wziąć udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych. Fundacja Grupy PKP, organizując licytację prac plastycznych podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych „TRAKO”, pomogła też podopiecznym Stowarzyszenia Tczewski Klub Abstynenta „Sambor”.

Bezgraniczne niesienie pomocy

Działania Fundacji Grupy PKP nie ograniczają się jedynie do granic Polski. W ubiegłym roku, ofiarując 100 tys. zł na kupno mleka w proszku dla dzieci, ponownie wsparła mieszkańców stolicy Libanu – Bejrutu – poszkodowanych w wyniku eksplozji, do jakiej doszło w tamtejszym porcie. Natomiast dla uczniów z kilku wiosek w Sudanie Południowym przekazano materiały, które pomogą najmłodszym w edukacji, a także przedmioty, dzięki którym będą mogły urozmaicić czas wolny.

– W centrum naszej uwagi jest człowiek, zwłaszcza ten, który zmaga się z różnymi życiowymi trudnościami. Praca kolejarzy to służba, podobnie jak zadania realizowane przez Fundację Grupy PKP. Stąd też nasze hasło, którym się kierujemy: #ZawszeNaSłużbie. Organizując zbiórki charytatywne, wspierając ośrodki pomocowe, ale również pomagając bliźnim, którzy mieszkają poza granicami Polski, sprawiamy, że nie są pozostawieni sami sobie, wiedzą, że jest ktoś, kto o nich pamięta i wspiera – dodaje Katarzyna Kucharek.

W podejmowanych inicjatywach pamiętamy także o naszych rodakach działających we wschodniej Europie. Darowiznę celową skierowano do Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, prowadzonego przez polską zakonnicę, s. Michaelę Rak, a także do wspieranego przez Polskę Chrześcijańskiego Centrum Dziecięcego „Arka” we wsi Pioniersk we wschodniej Ukrainie.

Ramię w ramię z medykami i honorowymi dawcami krwi

Fundacja Grupy PKP nie ustaje we wspieraniu placówek medycznych w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. W ubiegłym roku wraz z PKP Energetyka przekazano Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu sprzęt komputerowy o wartości blisko 40 tys. zł. Dzięki współpracy z PKP Linią Hutniczą Szerokotorową i ofiarowanym darowiznom w wysokości ponad 300 tys. zł, Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił niezbędny sprzęt medyczny, natomiast Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu nabyła nowy ambulans. Z wsparcia Fundacji skorzystał również Zespół Opiekuńczy MOPS w Tczewie, którego podopieczni mogą korzystać z nowego aparatu do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacji.

Podobnie jak we wcześniejszych latach, tak i w ubiegłym roku Fundacja Grupy PKP angażowała się w promocję szlachetnej akcji, którą jest honorowe krwiodawstwo.