Fundacja Pro Kolej wskazuje priorytetowe obszary do skontrolowania przez UTK w 2024 r.

Fundacja Pro Kolej wskazuje priorytetowe obszary do skontrolowania przez UTK w 2024 r.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotowuje plan działań kontrolnych i nadzorczych na rok 2024. Swoje propozycje do tego dokumentu zgłosiła m.in. Fundacja „Pro Kolej”. Wśród kilku obszarów, które warto bliżej przyjrzeć, znalazły się problemy z zakresu bezpieczeństwa oraz kwestie decydujące o wiarygodności i jakości oferty przewozowej.

W swoim stanowisku Fundacja zaproponowała kompleksową weryfikację i uporządkowanie zasad i kompatybilności elementów składowych systemu ETCS.

Celem jest eliminacja regularnie powtarzających się przypadków nieuzasadnionego, nagłego hamowania pociągów pasażerskich, szczególnie uciążliwych na liniach kolejowych nr 4 oraz 9 – tłumaczy Jakub Majewski, prezes Fundacji „Pro Kolej”.

Organizacja zwróciła również uwagę na wzrost liczby punktowych ograniczeń prędkości pociągów, wynikający z braków w należytym utrzymaniu infrastruktury i polityce magazynowej.

Problem obserwowany również na linii nr 9 wynika ze zużycia elementów infrastruktury torowej, zwłaszcza krzyżownic, które mimo wad czy uszkodzeń pozostają miesiącami w eksploatacji, wymuszając drastyczne ograniczenia prędkości – podkreśla prezes Fundacji „Pro Kolej”.

W obszarze bezpieczeństwa Organizacja zwraca uwagę na konieczność zwiększenia nadzoru nad stanem technicznym konstrukcji najstarszych, eksploatowanych w Polsce pojazdów pasażerskich. Skutki zdarzenia z udziałem dwóch pociągów pasażerskich na stacji Gdynia Główna w dniu 05.10.2023 r. wskazują na problem trwałości wiekowych konstrukcji i wynikające z tego zagrożenia w momencie wypadku.

Do problemów wymagających kompleksowej weryfikacji zgłoszono również obszar planowania i realizacji rozkładu jazdy. Okazuje się, że decyzja o rezygnacji z obowiązującego przez rok, stabilnego planu połączeń na rzecz 4 lub 5 rozkładów „zamknięciowych” nie ustrzegła systemu kolejowego przed chaosem informacyjnym, czy opóźnieniami.

Mnogość wariantów kursowania pociągów zdezorganizowała pracę taboru i personelu, przeciążyła systemy informacyjne, zwiększyła ryzyko błędów i radykalnie skomplikowała korzystanie z usług kolei. Co więcej, stała się jedną z pośrednich przyczyn problemów z kierowaniem pociągów pasażerskich na błędny tor – zauważa dr Majewski.

W kontekście poziomu obsługi podróżnych zaproponowano również weryfikację zasad zatrudnienia pracowników wagonów gastronomicznych. Fundacja zwraca uwagę, że grupa zawodowa nie jest objęta przepisami z zakresu kolejnictwa, lecz wykonuje zadania mające wpływ na poziom bezpieczeństwa i jakość obsługi podróżnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ich miejscem pracy są pojazdy kolejowe w ruchu.

Kwestie taborowe znalazły swoje odniesienie również w postulacie weryfikacji przyczyn wysokiej awaryjności lokomotyw spalinowych PKP Intercity S.A.

Niska dostępność tych pojazdów, zwłaszcza w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim czy lubuskim, prowadzi do regularnego opóźniania lub odwoływania pociągów, co skutkuje uporczywym naruszaniem praw pasażerów i zwiększeniem skali zjawiska wykluczenia transportowego – podkreśla Jakub Majewski prezes Fundacji „Pro Kolej”.