Fundacja Grupy PKP podsumowała 2022 r.

Fundacja Grupy PKP podsumowała 2022 r.

Przekazanie darowizn celowych w kwocie niemal 1,3 mln zł, pomoc finansowa i rzeczowa dla ogarniętej wojną Ukrainy, wsparcie organizacji prawie 50 wydarzeń, prowadzenie zbiórek charytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących – w ten sposób można podsumować 2022 rok w działalności Fundacji Grupy PKP. Zgodnie z hasłem #ZawszeNaSłużbie ponownie podjęliśmy liczne działania, dzięki którym pomagaliśmy, edukowaliśmy i chroniliśmy od zapomnienia.

Miniony już rok był kolejnym, który upłynął pod znakiem trudnych doświadczeń. Po pandemii koronawirusa, w tak mocny sposób skutkującej na życie wielu osób, doszło do kolejnego dramatu, tym razem tuż za naszą wschodnią granicą. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że działania licznych instytucji skupiły się właśnie na wsparciu ofiar wojny.

Fundacja Grupy PKP, we współpracy ze spółkami kolejowymi, pomogła m.in. tym, którzy w ramach wolontariatu ruszyli, by otoczyć opieką naszych Gości z Ukrainy przybywających pociągami na warszawski Dworzec Centralny im. Stanisława Moniuszki. W specjalnie ustawionym przed budynkiem dworca namiocie gastronomicznym, dzięki współpracy z WARS S.A., Fundacja zapewniła wydawanie gorącej zupy, natomiast do ośrodków, w których przebywają ukraińskie dzieci, podarowała ubranka i słodycze.

W niesieniu pomocy ofiarom wojny na Ukrainie współpracowaliśmy nie tylko ze spółkami z branży kolejowej. Dzięki darowiźnie przekazanej przez firmę Spravia sp. z o.o. możliwy był zakup artykułów spożywczych i środków higienicznych, które przetransportowano do ogarniętego wojną Żytomierza. Formą wsparcia była także uruchomiona przez Fundację Grupy PKP zbiórka charytatywna oraz licytacje przedmiotów na fundacyjnym profilu w serwisie „Allegro Charytatywni”. Pozyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na wsparcie ofiar toczących się walk. Całkowita kwota działań pomocowych dla Ukrainy wyniosła 300 tys. zł.

Pamięć o przeszłości

Wspierając ofiary wojny, Fundacja Grupy PKP równolegle realizowała inne cele statutowe, spośród których jednym z najistotniejszych jest ochrona i promocja kolejowego dziedzictwa historycznego. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje wystawa fotograficzna „Szlakiem kolejarskich profesji” na Cmentarzu Powązkowskim. Dzięki ekspozycji przygotowanej wspólnie z Fundacją Stare Powązki upamiętniono ludzi, którzy przyczynili się do narodzin i rozwoju kolei na ziemiach polskich. Po uroczystym otwarciu wydarzenia jego  uczestnicy udali się przed grób Leona Miaskowskiego – pierwszego polskiego maszynisty, który 14 czerwca 1845 r. poprowadził jeden z dwóch pociągów inaugurujących funkcjonowanie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W przeddzień Europejskiego Dnia Maszynisty odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą temu właśnie kolejarzowi, który swoim dokonaniem na stałe zapisał się na kartach historii.

Stałym punktem na mapie działań Fundacji, mających na celu zachowanie pamięci o dziedzictwie kolei, jest organizowanie spacerów historycznych po Starych Powązkach. Tego typu spotkania odbyły się także w 2022 roku. Niewątpliwą pomocą przy odkrywaniu dziejów polskiej kolei, a także niezwykłych życiorysów osób ją tworzących, jest specjalna ścieżka historyczna „Ludzie kolei żelaznych spoczywający na Starych Powązkach” – jedna z 21 tras w nowej, bezpłatnej aplikacji mobilnej – będąca kolejnym efektem współpracy Fundacji Grupy PKP z Fundacją Stare Powązki.

Na naszą pomoc mogły też liczyć organizacje i stowarzyszenia związane ze środowiskiem kolejowym. Po raz kolejny wsparliśmy Krajowe Stowarzyszenie Emerytów Transportowców oraz Fundację „Pomoc Transportowcom”, jak również organizatorów wydarzeń rocznicowych. Fundacja Grupy PKP przekazała darowiznę dla inicjatorów stworzenia kompleksu historycznego, dzięki któremu miłośnicy kolejnictwa mogą zobaczyć, w jaki sposób działała Wrzesińska Kolei Powiatowa. W zakres podejmowanych przez nas działań wpisało się także wsparcie organizatorów Mistrzostw Polski w wyścigach drezyn. Wydarzenie to jest doskonałą formą popularyzacji tematyki kolejowej, podobnie jak współorganizowany przez Fundację konkurs „Dworzec Roku”, którego V edycja odbyła się w ubiegłym roku.

Fundacja Grupy PKP była też organizatorem wydarzeń kulturalnych związanych z pielęgnowaniem polskiego dziedzictwa historycznego. Do wskazanych inicjatyw można zaliczyć m.in. serię koncertów patriotycznych „W hołdzie obrońcom polskich granic” oraz „Kocham Cię, Polsko!”.

Razem bezpieczniej

Edukowanie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym obszarze to kolejne, istotne obszary dla Fundacji Grupy PKP. Dlatego realizowanie licznych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa, zarówno w kraju, jak i za granicą, stanowiło ważną część działań w 2022 roku.

Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w spotkaniach grup roboczych Międzynarodowego Związku Kolei: Global Level Crossing Network oraz Trespass and Suicide Prevention Network. Fundacja zaangażowała się też w projekt ILCAD (Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).