Fundacja Grupy PKP działa na rzecz wyrównywania szans społecznych

Fundacja Grupy PKP działa na rzecz wyrównywania szans społecznych

Już po raz drugi Fundacja Grupy PKP wsparła podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Przekazane środki stanowiły pomoc dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym funduszom organizowane są specjalne warsztaty, na których osoby z niepełnosprawnością umysłową uczą się kreatywności i pomysłowości.

Fundacja Grupy PKP przekazała środki finansowe w celu pokrycia kosztów terapii zajęciowej i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia, której organizację wsparła Fundacja Grupy PKP, polega na organizacji warsztatów, na których podopieczni Stowarzyszenia wykonują m.in. okolicznościowe kartki świąteczne. W ostatnich zajęciach, pod czujnym okiem 8 instruktorów, uczestniczyło około 30 osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Grupy PKP od lat wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz pomaga instytucjom opiekującym się takimi osobami. Nasza pomoc ma szeroki zakres: od fundowania potrzebnego sprzętu, takiego jak np. wózki inwalidzkie, po wsparcie działań pomagających w aktywizacji osób z niepełnosprawnością, czyli pozwalających im nabyć przydatne umiejętności – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Przedsięwzięcie, które wsparła Fundacja Grupy PKP, ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Planowana jest kontynuacja tego projektu.

– Dzięki wymiernemu wsparciu Fundacji Grupy PKP podopieczni Stowarzyszenia mają zapewnione wsparcie, terapię zajęciową, rehabilitację. Czują się potrzebni i aktywni nawet na wsi. Bardzo dziękuje Fundacji Grupy PKP za pomoc i liczę na dalszą współpracę bo warto wspólnie czynić dobro. Razem zmieniamy świat na lepsze – mówi Norbert Krzykawski, prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szansa.