FPS składa odwołanie ws. przetargu na dostawę ezt-ów dla PKP SKM w Trójmieście

FPS składa odwołanie ws. przetargu na dostawę ezt-ów dla PKP SKM w Trójmieście

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS) złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie przetargu na dostawę 10 fabrycznie nowych pojazdów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 21 września 2022 r.

Jakie zarzuty stawia poznański producent?

Nowy czy gruntowanie zmodernizowany

Najważniejszy zarzut dotyczy zapisu SWZ o tym, że zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie dwóch fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jak wiemy, poznańska firma nie dostarczyła jeszcze żadnych nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Producent proponuje aby zmienić tak SWZ aby za dostawę (nowych ezt – przyp. red.), w rozumieniu warunku uważana była również modernizacja, która obejmuje większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub jego części poprawiające całkowite osiągi podsystemu oraz skutkujące zmianą dokumentacji technicznej.

Ilość członów pojazdu

Innym zarzutem jest ilość członów. PKP SKM w Trójmieście oczekuje pojazdów czteroczłonowych. W ocenie FPS określanie liczby członów pojazdu jako parametru nie jest zasadne i nie wynika z potrzeb zamawiającego, gdyż to jak zbudowany jest pojazd decyduje producent.

– W przypadku zaproponowanego rozwiązania, tj. określenia tylko, że pojazd ma być wieloczłonowy, liczba członów mogłaby być różna w pojazdach oferowanych przez poszczególnych producentów. Wymagania aby dostarczane pojazdy były pojazdami czteroczłonowymi dyskwalifikuje obecnie dostępne rozwiązania konstrukcyjne pojazdów na rynku m.in. pojazd produkcji odwołującego – Plus. Zmiana kwestionowanego wymogu pozwoliłoby na dopuszczenie do postępowania podmioty oferujące pojazdy o innej ilości członów niż wskazał zamawiający, a tym samym pozwoliłoby na poszerzenie konkurencji – czytamy w odwołaniu.

Moc pojazdu

Zamawiający wskazał, że moc ciągła pojazdu powinna być „w zakresie od 1,7 MW do 2 MW”. Poznańska spółka uważa, że narzucanie wykonawcom konieczności spełnienia wymagania w zakresie mocy ciągłej silnika jest bezzasadne.

– Osiągnięcie tych parametrów jest możliwe bez narzucania wykonawcom minimalnej mocy ciągłej silnika na poziomie 1,7MW. To producent decyduje, jaką moc powinien mieć silnik, aby przy jego rozwiązaniu konstrukcyjnym osiągnąć np. parametr przyśpieszenia czy maksymalnej prędkości – uważa producent.

Inne zastrzeżenia

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych ma także zastrzeżenia w stosunku do terminu realizacji umowy a także skrajni pojazdu.

O przetargu

Choć termin składania ofert upływa 29 września 2022 r. to można się spodziewać, że ze względu na rozprawę i KIO term te zostanie przełożony. 

Przypomnijmy, że na początku września PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście ogłosiła postępowanie na dostawę 10 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z dostawą sprzętu przeznaczonego do unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru. O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria: liczby osi napędnych do liczby wszystkich osi w każdym pojeździe – waga 2,5 pkt, suma prześwitu pasażerskich drzwi zewnętrznych w każdym pojeździe – waga 2,5 pkt oraz cena – 95 pkt.

Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone do końca 2023 r.