Forum Inwestycyjne PLK wznowiło prace

Forum Inwestycyjne PLK wznowiło prace

Zgodnie z zapowiedziami Piotra Wyborskiego, prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. swoją działalność wznowiło Forum Inwestycyjne. Odbyły się już drugie spotkanie organizacyjne z liderami grup roboczych. Obecnie prowadzone są prace nad organizacją spotkań poszczególnych grup roboczych.

Spotkania z członkami każdej grup będą przeprowadzane do końca czerwca. Na spotkaniu zatwierdzono funkcjonowanie następujących Grup roboczych (GR):

  1. Grupa Techniczna (przykładowy zakres tematyczny: cyfryzacja, SRK, certyfikacja elementów infrastruktury, interoperacyjność, standardy dotyczące elementów infrastruktury).
  2. Projektant i Inżynier (przykładowy zakres tematyczny: przygotowanie inwestycji, uprawnienia i płatności dla inżyniera, opracowania projektowe, kryteria wyboru ofert na wybór inżyniera).
  3. Kryteria Wyboru (przykładowy zakres tematyczny: określenie standardu odpowiedzi do zapytań na etapie postępowania przetargowego, opracowanie pozacenowych kryteriów, regulacje dot. doświadczenia kluczowego personelu).
  4. Zapisy Umów (przykładowy zakres tematyczny: analiza zapisów umownych i innych dokumentów bazowych, rekomendacje wprowadzenia do Umowy zasad wyceny robót zamiennych, analiza zapisów dot. gwarancji bankowych i wymogów ubezpieczeniowych).
  5. BIM (nowo utworzona) – (przykładowy zakres tematyczny: opracowanie mapy drogowej wdrożenia metodyki BIM w Spółce, konsultacje z „rynkiem” w zakresie określenia funkcjonalności narzędzi i stopnia referencyjności opracowań, ustalenia zasad pracy na wspólnej platformie do wymiany danych, kodyfikacja oraz przepływ informacji/statusów, zmiany w SWZ w zakresie dostosowania do BIM).

Wszystkie GR mają wskazanych liderów wewnętrznych zarówno po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i Rynku.

Liderzy zewnętrzni grup roboczych to:

  • Piotr Abramczyk (INFRARES Sp. z o.o.) i Jarosław Wielopolski (Multiconsult Polska Sp. z o.o.): GR Projektant i Inżynier
  • Andrzej Wach (PORR AG): GR Kryteria Wyboru
  • Agnieszka Suchecka (BSSK Brudkiewicz Suchecka): GR Zapisy Umów

W przypadku GR Technicznej funkcję lidera tymczasowo pełni członek Prezydium ze strony rynku Marita Szustak. Podczas najbliższego spotkania grupa ta, podobnie jak nowa grupa BIM, wyłoni ze swego grona lidera zewnętrznego.

PKP Polskie Linie Kolejowe zachęcają wszystkie firmy członkowskie do zgłaszania ekspertów do prac w grupach roboczych.

Ścieżka zgłaszania:

1. Wiadomość mailowa na adres: [email protected]

2. Tytuł maila: zgłoszenie do grupy roboczej Forum Inwestycyjnego

3. Treść maila: imię i nazwisko eksperta; pełna nazwa firmy, stanowisko/specjalizacja grupa robocza, adres mailowy i tel. kontaktowy.

Można należeć do  kilku grup roboczych jednocześnie.

Na zgłoszenia PKP PLK czekają do końca tygodnia tj. 16.06.2024 r.

Na najbliższych spotkaniach grup planujemy wskazać priorytetowe zagadnienia do opracowania w nachodzących miesiącach oraz harmonogram prac.

Czym jest Forum Inwestycyjne?

Forum powstało w grudniu 2012 r. Ma stanowić platformę komunikacji pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem – PLK.

Celem współpracy z Rynkiem w ramach forum jest wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich podmiotów, działających na rzecz kolejowej branży budowlanej a tym samym usprawnianie procesu inwestycyjnego.