Everrail zajmie się lokomotywami PKP IC w Białymstoku

Everrail zajmie się lokomotywami PKP IC w Białymstoku

PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na utrzymanie lokomotyw spalinowych serii SM42 typu 6D w Białymstoku. Prace wykona spółka Everrail z Warszawy.

Przypomnijmy, że obsługa techniczna lokomotyw SM42 typ 6D obejmować będzie następujący zakres czynności:

  • przeglądy na poziomie utrzymania P1,
    przeglądy na poziomie utrzymania P2/1, P2/2, P2/3(w tym wykonywanie badań próbek oleju)
    przeglądy sezonowe („PS”),4)naprawy bieżące („NB”)

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na zastosowane części i wykonane czynności obsługi technicznej, na następujące okresy:

  • P1 – 72 godzin pracy lokomotyw, liczone od daty i godziny protokolarnego przekazania pojazdów po wykonanej obsłudze technicznej,
  • dla P2, P2/1, P2/2, P2/3, PS – 72 godziny pracy lokomotyw, liczone od daty i godziny protokolarnego przekazania ich po wykonanej obsłudze technicznej,
  • dla napraw bieżących (NB) – 51 godzin pracy lokomotyw, liczone od daty i godziny protokolarnego
    przekazania Lokomotywy po wykonanej obsłudze technicznej.

Umowa będzie obozowała przez okres 24 miesięcy lub do momentu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia.