Enea Wytwarzanie wybrała przewoźników do transportu węgla

Enea Wytwarzanie wybrała przewoźników do transportu węgla

Konsorcjum DB Cargo Polska oraz CTL Logistics a także PKP Cargo zrealizują transport 1 mln ton węgla z kopalń śląskich dla Enea Wytwarzanie.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń Węglokoksu, PG Silesia, Tauron Wydobycie dla Enea Elektrownia a w łącznej ilości 1 000 000 ton z podziałem na dwa zadnia po 500 000 ton.

W zadaniu nr 1 wpłynęły cztery oferty a jako najkorzystniejszą wybrano ofertę przedstawioną przez konsorcjum: DB Cargo Polska (lider) oraz CTL Logistics (partner). Początkowo na sfinansowanie zamówienia Enea przeznaczyła 15 mln zł netto, ostatecznie końcowa wartość umowy wyniosła 15 447 154,5 zł netto.

W zadaniu nr 2 również wpłynęły cztery oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PKP Cargo o wartości 16 178 048,8 zł netto.

O wyborze wykonawcy zdecydowały dwa kryteria: masa przesyłki pociągowe – waga 12 pkt oraz cena – waga 88 pkt.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie do 20 marca 2023 r. lub do wyczerpania ilości maksymalnej.