Enea Wytwarzanie wybrała przewoźników do transportu do 9 mln ton węgla

Enea Wytwarzanie wybrała przewoźników do transportu do 9 mln ton węgla

Enea Wytwarzanie wybrała najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na transport koleją do 9 mln ton węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” dla Enea Wytwarzanie. Usługę wykona dwóch przewoźników.

Zamówienie było podzielone na trzy zadania, z czego każde obejmowało transport kolejowy węgla w ilości 3 000 000 ton. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości węgla energetycznego do przewozu w zakresie od 2,4 do 3 mln dla każdego z trzech zadań.

Jako najkorzystniejsze oferty w zadaniu nr 1 odraz nr 2 wybrano oferty złożone przez PKP Cargo, w zadaniu nr 3 najkorzystniejsza wybrano ofertę złożoną przez Freightliner PL.

Usuga ma być realizowana okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Enea Wytwarzanie na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć po 118 818 000 zł brutto co łącze daje kwotę 356 454 000 zł brutto.