ENEA Elektrownia Połaniec szuka przewoźnika do transportu węgla

ENEA Elektrownia Połaniec szuka przewoźnika do transportu węgla

ENEA Elektrownia Połaniec ogłosiła przetarg na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego z podziałem na dwa zadania.

Łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść:

  • zadanie 1: od 400 000 ton do 500 000 ton
  • zadanie 2: od 400 000 ton do 500 000 ton

Zmiana ilości przewożonego węgla może wynikać ze:

  • zmiennymi potrzebami odbiorców energii elektrycznej
  • rozbieżnością pomiędzy rzeczywistą jakością węgla, a jakością nominalną ustaloną w umowie na zakup/dostawy węgla energetycznego
  • konieczności ograniczenia emisji

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki pociągowe z węglem energetycznym w wagonach węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Masa całkowita brutto wagonów w przesyłce pociągowej nie może przekraczać 3 700 ton brutto.

Długość całkowita pojedynczego wagonu wynosi do 15,80 m, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu powinna mieść się w przedziale 3000÷3104 mm, wysokość wagonu mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryterium, cena brutto – 88 pkt oraz masa przesyłki pociągowej (max 2 300 ton) – 12 pkt.

Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne, jeżeli złożone będą dla każdego z zadań, co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2024 r. o godz. 11:30.